„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Na emigracji – historia polskich władz na uchodźstwie

Przegrana Wojna Obronna 1939 roku nie była końcem istnienia państwa polskiego. Mimo podbicia jego terytorium przez wojska niemieckie i sowieckie młode państwo było wciąż reprezentowane przez legalne władze kontynuujące działalność poprzedników. Utworzenie Rządu RP na Emigracji stanowiło swego rodzaju międzynarodowy precedens, dając Polakom szansę do aktywnego zaangażowania w walkę przeciwko koalicji Państw Osi w składzie sojuszu alianckiego.

Polska armia stanowiła piątą siłę koalicji alianckiej, a polscy żołnierze uczestniczyli w szeregu najważniejszych bitew decydujących o losach II wojny światowej. Mimo tego pozycja Polski wśród sprzymierzonych była niewystarczająca do samodzielnego decydowania o losach kraju. Rząd RP na Emigracji przegrał pojedynek z ośrodkiem komunistycznym wspieranym przez Moskwę. Jak do tego doszło? W jaki sposób czołowy sojusznik mocarstw zachodnich został oddany do radzieckiej strefy wpływów? Poniższe artykuły prezentują zarówno kwestie organizacji Rządu RP na Emigracji, jak i burzliwej współpracy z sojusznikami.

 

Aspekty prawne funkcjonowania władz emigracyjnych:

Ostatnie dni przed wojną

Polskie umowy sojusznicze

Na straży konstytucji kwietniowej

Administracja czasu wojny

Upadek rządu RP

Przekazanie władzy ośrodkowi londyńskiemu

Ukonstytuowanie władz emigracyjnych

Sojusznicze umowy wojskowe

Kontrowersje wokół działalności Rządu Emigracyjnego

Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie

 


Historia Rządu RP na Emigracji:

Upadek rządów sanacji i początek ery Sikorskiego

Na emigracji

Nowi sojusznicy, nowa polityka

Nagłe zerwanie i śmierć Sikorskiego

Upadek idei

Rząd Emigracyjny w skrócie

 


Miejsce Polski w sojuszu alianckim:

Sojusz aliancki

Polskie umowy sojusznicze

Sojusznicze umowy wojskowe

Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie

Uznanie żołnierzy AK za kombatantów

 


Rząd RP na Emigracji i jego stosunki z aliantami:

Przedwojenni sojusznicy

Wielka Brytania, Czechosłowacja, a może ZSRR?

Wizyta Sikorskiego w Moskwie i układ ze Stalinem (grudzień 1941 roku)

Widziałem Polskę zdradzoną

Polska podczas konferencji w Teheranie

Alianci a Powstanie Warszawskie

Polska podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie

Sprawa Polski w polityce wielkich mocarstw