„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Na emigracji – historia polskich władz na uchodźstwie

Przegrana Wojna Obronna 1939 roku nie była końcem istnienia państwa polskiego. Mimo podbicia jego terytorium przez wojska niemieckie i sowieckie młode państwo było wciąż reprezentowane przez legalne władze kontynuujące działalność poprzedników. Utworzenie Rządu RP na Emigracji stanowiło swego rodzaju międzynarodowy precedens, dając Polakom szansę do aktywnego zaangażowania w walkę przeciwko koalicji Państw Osi w składzie sojuszu alianckiego.

Polska armia stanowiła piątą siłę koalicji alianckiej, a polscy żołnierze uczestniczyli w szeregu najważniejszych bitew decydujących o losach II wojny światowej. Mimo tego pozycja Polski wśród sprzymierzonych była niewystarczająca do samodzielnego decydowania o losach kraju. Rząd RP na Emigracji przegrał pojedynek z ośrodkiem komunistycznym wspieranym przez Moskwę. Jak do tego doszło? W jaki sposób czołowy sojusznik mocarstw zachodnich został oddany do radzieckiej strefy wpływów? Poniższe artykuły prezentują zarówno kwestie organizacji Rządu RP na Emigracji, jak i burzliwej współpracy z sojusznikami.

 

Aspekty prawne funkcjonowania władz emigracyjnych:


Ostatnie dni przed wojną


Polskie umowy sojusznicze


Na straży konstytucji kwietniowej


Administracja czasu wojny


Upadek rządu RP


Przekazanie władzy ośrodkowi londyńskiemu


Ukonstytuowanie władz emigracyjnych


Sojusznicze umowy wojskowe


Kontrowersje wokół działalności Rządu Emigracyjnego


Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie


 

Historia Rządu RP na Emigracji:


Upadek rządów sanacji i początek ery Sikorskiego


Na emigracji


Nowi sojusznicy, nowa polityka


Nagłe zerwanie i śmierć Sikorskiego


Upadek idei


Rząd Emigracyjny w skrócie


Powojenna Polska według gen. Sikorskiego


 

Miejsce Polski w sojuszu alianckim:


Sojusz aliancki


Polskie umowy sojusznicze


Sojusznicze umowy wojskowe


Ewakuacja żołnierzy polskich z Rumunii i Węgier do Francji


Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie


Uznanie żołnierzy AK za kombatantów


 

Rząd RP na Emigracji i jego stosunki z aliantami:


Przedwojenni sojusznicy


Wielka Brytania, Czechosłowacja, a może ZSRR?


Wizyta Sikorskiego w Moskwie i układ ze Stalinem (grudzień 1941 roku)


Widziałem Polskę zdradzoną


Polska podczas konferencji w Teheranie


Alianci a Powstanie Warszawskie


Polska podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie


Sprawa Polski w polityce wielkich mocarstw


 

Polskie władze wobec pomocy ludności żydowskiej:


Uwarunkowania pomocy ludności żydowskiej przez Rząd RP na Emigracji


Działania Rządu RP na Uchodźstwie na rzecz ludności żydowskiej


Polska dyplomacja czasu wojny – placówki zagraniczne


Oskarżenia władz polskich o antysemityzm i nadużycia