„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Alianci II wojny światowej

Sojusz aliancki stanowił przeciwwagę dla sił tzw. Państw Osi zgromadzonych wokół niemieckiej III Rzeszy. Koalicja państw rodziła się w bólach i była często obliczona na doraźne korzyści. Błędy popełnione przez polityków reprezentujących zachodnie mocarstwa w latach trzydziestych ułatwiły ekspansję nazistowskich Niemiec, ale również podkopały zaufanie mniejszych państw do sojuszu z europejskimi potęgami.

Także po wybuchu wojny alianci nie stanowili kolektywu, nierzadko wchodząc w burzliwe spory. Co więcej, wobec podziałów wewnątrz koalicji wypracowany u schyłku wojny nowy ład był oparty na arbitralnych rozwiązaniach, które często nie uwzględniały woli mniejszych państw, do niedawna sojuszników. W konsekwencji do dzisiaj wiele spraw wciąż wzbudza kontrowersje i uzasadnione nieporozumienia w łonie byłych państw sprzymierzonych.

 

Nowa Europa – Europa po I wojnie światowej


Odzyskanie niepodległości przez Polskę – odrodzenie po 123 latach niewoli


Kryzys ekonomiczny 1929-1933


Nastroje społeczne przed II wojną światową


Przedwojenne sojusze


Przedwojenne konflikty


Błędy doktryny „łagodzenia” – fatalne skutki polityki appeasementu


Anschluss – aneksja Austrii przez III Rzeszę


Konferencja monachijska – świat ustępuje Hitlerowi


Zajęcie Czechosłowacji przez III Rzeszę


Francuskie przygotowania do wojny


Brytyjczycy przed wojną


Amerykański izolacjonizm


Roosevelt – izolacjonista czy interwencjonista?


Sojusznicy Polski


Sojusz aliancki – kim byli alianci?


Konferencja w Abbeville


Wojna Siedząca na froncie zachodnim


Ewakuacja polskiej floty i pilotów do Francji i Wielkiej Brytanii


Ewakuacja żołnierzy polskich z Rumunii i Węgier do Francji


Winston Churchill premierem Wielkiej Brytanii


Powstanie Republiki Vichy i stosunki z aliantami


Rządy emigracyjne krajów okupowanych


Rząd RP na Emigracji


Wizyta Sikorskiego w Moskwie i układ ze Stalinem (grudzień 1941 roku)


Lend Lease Act – na pomoc sojusznikom


Współpraca aliantów zachodnich z ZSRR


Operacja „Frantic” i amerykańska baza w Połtawie


Czym była „Wielka Trójka”?


Układ Sikorski-Majski – porozumienie polsko-radzieckie


Karta Atlantycka


Sprawa zbrodni katyńskiej


Katastrofa w Gibraltarze


„Niezapomniane”, czyli historia alianckiej zdrady i sowieckiego barbarzyństwa


Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych