„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Polska przed wojną

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska wreszcie odzyskała niepodległość. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie społeczeństwa, wojskowych, polityków pracujących na rzecz odrodzenia kraju. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem rozwoju i stabilizacji. Niestety, liczne trudności wewnętrzne, kryzys ekonomiczny i wreszcie konieczność zmierzenia się z dwoma totalitaryzmami położyły kres istnieniu młodego państwa. Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku ponownie zniknęło z map Europy.

Dział poświęcony historii Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego uwzględnia szereg najważniejszych aspektów politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych. Zrozumienie historii II RP nie jest możliwe bez umiejscowienia jej w szerszym europejskim kontekście, dlatego polecamy Państwa uwadze dział „Geneza II wojny światowej” dostępny w zakładce „Wojna”.

 

Odrodzenie Polski


Polska w dwudziestoleciu międzywojennym


Początki ruchu ludowego na ziemiach polskich


Ruch ludowy w okresie II Rzeczpospolitej


Trudności młodego państwa


Stosunki polsko-niemieckie w okresie dwudziestolecia międzywojennego


Zajęcie Zaolzia – kluczowy błąd przedwojennej polskiej dyplomacji?


Kryzys ekonomiczny


Przedwojenni sojusznicy


Polskie umowy sojusznicze


Ostatnie dni przed wojną


Na straży konstytucji kwietniowej


Koniec ery sanacji


Polska i jej przedwojenne relacje z sąsiadami – sojusznicy czy wrogowie?


Polityka zagraniczna Polski względem państw ościennych w świetle expose II RP


Polskie przygotowania do wojny


Plan obrony Polski przed niemiecką agresją


Porównanie możliwości bojowych Polski i Niemiec w 1939 roku


Porównanie uzbrojenia Polski i Niemiec na początku kampanii wrześniowej


Ewakuacja polskiej floty i pilotów do Francji i Wielkiej Brytanii


Żądania Niemiec względem Polski przed II wojną światową


Przyczyny wybuchu II wojny światowej


 

Zobacz także działy tematyczne:


Geneza II wojny światowej