„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Polska przed wojną

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska wreszcie odzyskała niepodległość. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie społeczeństwa, wojskowych, polityków pracujących na rzecz odrodzenia kraju. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem rozwoju i stabilizacji. Niestety, liczne trudności wewnętrzne, kryzys ekonomiczny i wreszcie konieczność zmierzenia się z dwoma totalitaryzmami położyły kres istnieniu młodego państwa. Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku ponownie zniknęło z map Europy.

Dział poświęcony historii Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego uwzględnia szereg najważniejszych aspektów politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych. Zrozumienie historii II RP nie jest możliwe bez umiejscowienia jej w szerszym europejskim kontekście, dlatego polecamy Państwa uwadze dział „Geneza II wojny światowej” dostępny w zakładce „Wojna”.

 

Odrodzenie Polski

Trudności młodego państwa

Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Kryzys ekonomiczny

Przedwojenni sojusznicy

Polskie umowy sojusznicze

Ostatnie dni przed wojną

Na straży konstytucji kwietniowej

Koniec ery sanacji

Polityka zagraniczna Polski względem państw ościennych w świetle expose II RP

Polskie przygotowania do wojny

 

Zobacz także działy tematyczne:

Geneza II wojny światowej