„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Polska przed wojną

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska wreszcie odzyskała niepodległość. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie społeczeństwa, wojskowych, polityków pracujących na rzecz odrodzenia kraju. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem rozwoju i stabilizacji. Niestety, liczne trudności wewnętrzne, kryzys ekonomiczny i wreszcie konieczność zmierzenia się z dwoma totalitaryzmami położyły kres istnieniu młodego państwa. Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku ponownie zniknęło z map Europy.

Dział poświęcony historii Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego uwzględnia szereg najważniejszych aspektów politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych. Zrozumienie historii II RP nie jest możliwe bez umiejscowienia jej w szerszym europejskim kontekście, dlatego polecamy Waszej uwadze dział „Geneza II wojny światowej” dostępny w zakładce „Wojna”. Cześć z poniższych materiałów jest jeszcze przygotowywanych (nieaktywne linki) – pracujemy dla Was, by historia II RP została opowiedziana w sposób możliwie najbardziej dokładny.

 

Odrodzenie Polski – odzyskanie niepodległości w 1918 roku


Polska w dwudziestoleciu międzywojennym – informacje ogólne


Kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej


Piłsudski i Dmowski – koncepcja federacyjna i inkorporacyjna


Sprawa Polski podczas konferencji wersalskiej


Początki ruchu ludowego na ziemiach polskich


Ruch ludowy w okresie II Rzeczpospolitej


Mniejszości narodowe w II RP – trudności młodego państwa


Sejm Ustawodawczy II Rzeczpospolitej


Powstanie Wielkopolskie – przyczyny, przebieg, konsekwencje


Trzy powstania śląskie – przyczyny, przebieg, konsekwencje


Wojna polsko-ukraińska w latach 1918-1919


Wojna polsko-bolszewicka i traktat ryski


Inflacja w Polsce i reformy finansowe


Konstytucje II Rzeczpospolitej


II RP przed zamachem majowym (1921-1926)


Stosunki polsko-niemieckie w okresie dwudziestolecia międzywojennego


Zamach majowy – Piłsudski przejmuje władzę siłą


Gospodarka II Rzeczpospolitej


Kryzys ekonomiczny – Wielki Kryzys 1929 roku


Historia Zakładów Mechanicznych Plage i Laśkiewicz w Lublinie


Czym była sanacja?


Sprawa ukraińska w dwudziestoleciu międzywojennym


Proces brzeski – czy Polska była krajem autorytarnym?


Ignacy Mościcki – prezydent Piłsudskiego


Czy przed wojną możliwy był sojusz polsko-niemiecki? Relacje II RP z III Rzeszą


Zajęcie Zaolzia – kluczowy błąd przedwojennej polskiej dyplomacji?


Polityka Edwarda Śmigłego-Rydza – porażka czy sukces?


Komunistyczna Partia Robotnicza Polski – komuniści w przedwojennej Polsce


Relacje Polski z Włochami Benito Mussoliniego


Przedwojenni sojusznicy Polscy


Polskie umowy sojusznicze zawierane przez II wojną światową


Polska w systemie międzynarodowych zabezpieczeń przed II wojną światową


Na straży konstytucji kwietniowej


Upadek rządów sanacji – ucieczka władz polskich we wrześniu 1939 roku


Polska i jej przedwojenne relacje z sąsiadami – sojusznicy czy wrogowie?


Polityka zagraniczna Polski względem państw ościennych w świetle expose II RP


Liga Morska i Kolonialna – czy Polska mogła mieć kolonie?


Polskie przygotowania do wojny


Plan obrony Polski przed niemiecką agresją


Polski system obrony powietrznej w 1939 roku


Porównanie możliwości bojowych Polski i Niemiec w 1939 roku


Porównanie uzbrojenia Polski i Niemiec na początku kampanii wrześniowej


Ewakuacja polskiej floty i pilotów do Francji i Wielkiej Brytanii


Żądania Niemiec względem Polski przed II wojną światową


Przyczyny wybuchu II wojny światowej


 

Zobacz także działy tematyczne:


Geneza II wojny światowej