„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Indeks nazw operacji II wojny światowej

Dział ten obejmuje opisy najważniejszych operacji przeprowadzonych w okresie II wojny światowej. Do kryptonimów przypisane zostały krótkie definicje obrazujące przebieg działań, walczące strony i zaangażowanie sił i środków. Kolejne zbiory operacji posegregowano według kolejności alfabetycznej:

 

ABC


DEF


GHI


JKL


ŁMN


OPQR


STUV


WXY


ZŹŻ