Operacje – litery DEF

D

 • Detroit – desant 81. Dywizji Powietrznodesantowej w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku podczas operacji „Overlord”.
 • Diadem – majowa (1944 rok) operacja aliantów przeciw Monte Cassino. Zakończyła się zdobyciem wzgórza.
 • Dragoon – początkowo plan ten opatrzono kryptonimem „Anviil”, jednak z czasem przemianowano go na „Dragoon”. Dotyczył operacji desantowej sił alianckich na południu Francji, której celem było wsparcie wojsk walczących w północno-zachodniej części tego kraju. Zrealizowano ją 15 sierpnia 1944 roku.
 • Dynamo – plan ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki. Po przegranej kampanii francuskiej Brytyjczycy i Francuzi zostali ściśnięci w pobliżu francuskiego miasta Dunkierka, skąd zaplanowano ich ewakuację. Była to pierwsza operacja przeprowadzona za rządów Winstona Churchilla, która zakończyła się pełnym sukcesem. Uratowano 338 226 żołnierzy, jednak na plażach pozostała większa część sprzętu Sił Ekspedycyjnych – 63 879 pojazdów, 2472 działa i moździerze, 8000 dział typu Bren, aż 90 000 karabinów oraz 76 097 ton bomb i amunicji.

E

 • Eiche – zorganizowana 12 września 1943 roku przez Skorzenego akcja uwolnienia Benito Mussoliniego z hotelu Campo Imperatore. Operacja zakończyła się powodzeniem.
 • Elmira – podczas operacji „Overlord” kryptonimem „Elmira” ochrzczono operację dotarcia do Normandii ciężej uzbrojonych oddziałów i większości ciężkiego sprzętu.
 • Epsom – nieudany atak wojsk alianckich na Caen w dniach 26 czerwca – 1 lipca 1944 roku.
 • Erntefest – akcja rozstrzelania pozostałych w obozie Majdanek 18 400 Żydów zorganizowana przez Niemców 3 listopada 1943 roku.
 • Excess – kryptonimem tym opatrzono operację konwojowania alianckich statków płynących do Takordii na początku 1941 roku.

F

 • Fall Gelb – operacja niemieckich wojsk wymierzona we Francję, którą rozpoczęło uderzenie Wehrmachtu na zachodniego sąsiada Niemiec w dniu 10 maja 1940 roku. Po półtoramiesięcznej kampanii wojska aliantów uległy, a część okupowanych terytoriów oddano pod rządy marionetkowego gabinetu ministrów w Vichy. Okupacja ta potrwała do czerwca 1944 roku, kiedy to sprzymierzeni dokonali inwazji na kontynent.
 • Fall Grün – niemiecki plan wojny z Czechosłowacją opracowany w 1937 roku. Prawdopodobnie Rzesza uderzyłaby na wschodniego sąsiada 28 września 1938 roku, gdyby nie konferencja monachijska i jej postanowienia sprzyjające Niemcom. Tak czy inaczej, najpierw Niemcy zajęli Sudety, a następnie całość terytorium czechosłowackiego.
 • Fall Weiß – operacja III Rzeszy przeciw Polsce, którą zapoczątkowało uderzenie w dniu 1 września 1939 roku. W wyniku ponad miesięcznej kampanii wojska polskie zostały pokonane, choć stawiały bohaterski opór najeźdźcy, a na emigracji zaczęła się formować regularna armia oraz Rząd na Uchodźstwie pod przewodnictwem gen. Władysława Sikorskiego.
 • Feuerzauber – kryptonimem tym opatrzono operację szturmowania Leningradu przez wojska Grupy Armii „Północ”. Jej zapowiedzią była dyrektywa nr 45 z 23 lipca, która zakładała opanowanie miasta do września 1942 roku. W konsekwencji akcje Niemców zakończyły się fiaskiem.
 • Flintlock – operacja Amerykanów, którzy 31 stycznia 1944 roku rozpoczęli zdobywanie Wysp Marshalla. Na jej czele stanął wiceadm. Spruance. Lądowanie zakończyło się sukcesem, a w toku walk udało się zająć archipelag i pokonać Japończyków.
 • Flipper – w nocy z 17 na 18 listopada 1941 roku grupa pod dowództwem pułkownika Laycocka zaatakowała rejon Beda Littoria, spodziewając się zastać tam dowództwo Armii Pancernej „Afryka” z gen. Rommlem na czele. Nieudany zamach brytyjskich komandosów kosztował życie kilku z nich. Wielu dostało się do niewoli.
 • Forager – zajęcie Marianów przez wojska amerykańskie. Operacja ta rozpoczęła się 15 czerwca 1944 roku i poprzedziło ją 3-dniowe przygotowanie artyleryjskie.
 • Fortitude – zanim nadeszło długo wyczekiwane lądowanie aliantów w Normandii, dowództwo sił sprzymierzonych zorganizowało szereg działań mających na celu zmylenie przeciwnika co do prawdziwego celu uderzenia. Przedsięwzięcie to otrzymało kryptonim „Fortitude”, a jednym z jego punktów było utworzenie sztucznych koszar w rejonie Dover oraz rozesłanie wieści o nadejściu potężnej First United States Army Group gen. Pattona.
 • Fox – plan amerykański dotyczący sposobu desantowania wojsk lądowych i piechoty morskiej na okinawskich plażach Hagushi. Obejmował on również zajęcie Wysp Keise.
 • Foxley – plan zabicia Adolfa Hitlera przygotowany przez brytyjskie Kierownictwo Operacji Specjalnych. Nigdy nie udało się zrealizować głównego celu misji.
 • Fruhlingswind – natarcie 5. Armii Pancernej na przełęcz Faid w dniu 14 lutego 1943 roku. Operacja niemiecka, mimo iż po drodze siły Osi zwyciężyły aliantów pod Kasserine, zakończyła się fiaskiem, bowiem nie zrealizowano głównego celu natarcia, jakim było zdobycie Tebessa.