„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Państwa Osi

Sojusz Państw Osi był w głównej mierze oparty na przymierzu nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Wspólnota interesów połączyła te państwa z Japonią, co umożliwiło powstanie tzw. Osi Berlin-Tokio-Rzym. Do porozumienia dołączały także mniejsze państwa europejskie, często albo zmuszone przez totalitarny reżim niemiecki, albo liczące na doraźne korzyści z przejściowego sojuszu.

Sojusz Państw Osi nie był trwały, a jego konfiguracja zmieniała się w zależności od ówczesnej sytuacji politycznej i militarnej. Należy jednak podkreślić, że w ostatecznym rachunku koalicja skoncentrowana wokół hitlerowskiej III Rzeszy poniosła porażkę, choć w wielu wypadkach zbrodnie popełnione przez jej członków nie zostały rozliczone.

 

Czym był pakt antykominternowski?


Aneksja Austrii


Konferencja monachijska


Zajęcie Czechosłowacji


Oś Berlin-Tokio-Rzym


Państwa Osi – sojusznicy Hitlera?


Niemcy w czasie wojny


Japonia w czasie wojny


Włochy w czasie wojny