„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Konferencje II wojny światowej

Konferencje alianckich przywódców były jednym z najważniejszych elementów kształtowania powojennego ładu politycznego i militarnego. To właśnie podczas takich spotkań – zarówno przedstawicieli całej Wielkiej Trójki, jak i w mniejszym gronie – ustalono nowy porządek. W trakcie kluczowych konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie przedstawiciele USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii zadecydowali o losach świata, biorąc odpowiedzialność za gwarantowanie kruchego pokoju.

 

Czym była „Wielka Trójka”?

Konferencje waszyngtońskie

Konferencje moskiewskie

Deklaracja moskiewska

Konferencja w Casablance

Konferencje kairskie

Konferencje w Quebec

Konferencja w Teheranie

Konferencja w Jałcie

Konferencja w Poczdamie

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych