„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Konferencje II wojny światowej

Konferencje alianckich przywódców były jednym z najważniejszych elementów kształtowania powojennego ładu politycznego i militarnego. To właśnie podczas takich spotkań – zarówno przedstawicieli całej Wielkiej Trójki, jak i w mniejszym gronie – ustalono nowy porządek. W trakcie kluczowych konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie przedstawiciele USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii zadecydowali o losach świata, biorąc odpowiedzialność za gwarantowanie kruchego pokoju.

 

Czym była „Wielka Trójka”?


Konferencje waszyngtońskie


Konferencje moskiewskie


Deklaracja moskiewska


Konferencja w Casablance


Konferencje kairskie


Konferencje w Quebec


Konferencja w Teheranie


Konferencja w Jałcie


Konferencja w Poczdamie


Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych