Konferencje waszyngtońskie

Obok spotkań Wielkiej Trójki, w których uczestniczyli przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego dochodziło do licznych spotkań na niższym szczeblu, w czasie których alianci decydowali o prowadzeniu bieżącej dyplomacji i polityki militarnej, jak również spotkań dwustronnych. W odniesieniu do aliantów zachodnich największe znaczenie przypisuje się serii konferencji waszyngtońskich umożliwiających skoordynowanie działań Wielkiej Brytanii i USA, które w wielu wypadkach współpracowały w przygotowaniu wspólnych operacji wojskowych.

Pierwsze spotkanie

Pierwsza konferencja waszyngtońska (kryptonim ,,Arcadia”) miała miejsce w dniach 22 grudnia 1941 roku – 14 stycznia 1942 roku. Spotkanie odbyło się w nowych realiach polityczno-militarnych wobec niedawnego ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbor. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i USA ustalili wspólne podejście do wojny na Pacyfiku, deklarując również chęć współpracy w Afryce Północnej. Pojawiła się zapowiedź operacji desantowej na froncie afrykańskim oraz kontynuacji działań w Europie. Ważnym punktem obrad było utworzenie wspólnego dowództwa wojskowego na Dalekim Wschodzie (ABDA). Ustalono także brzmienie Deklaracji Narodów Zjednoczonych, którą następnie 1 stycznia 1942 roku sygnowało 26 państw będących członkami koalicji alianckiej.

Kontynuacja alianckiej polityki

Podobnie jak w pierwszej konferencji w Waszyngtonie, tak i w drugiej zorganizowanej w dniach 19-25 czerwca 1942 roku udział wzięli prezydent USA Franklin Delano Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Na spotkaniu ustalono szkic operacji lądowania w Afryce Północnej oraz plany otwarcia tzw. drugiego frontu w Europie Zachodniej lub Południowej. Trzecia konferencja waszyngtońska odbyła się w dniach 12-25 maja 1943 roku. Ponownie koncentrowano się na wspólnych kampaniach militarnych – lądowaniu we Włoszech, kontynuacji walk na Pacyfiku oraz możliwym otwarciu frontu we francuskiej Normandii, co umożliwiłoby rozpoczęcie procesu wyzwalania Europy Zachodniej oraz odciążenie sił Armii Czerwonej walczących na froncie wschodnim. Na konferencji omawiano także sprawy Chin i pomocy dla Związku Radzieckiego.

Zdjęcie tytułowe: Roosevelt i Churchill. Zdjęcie za: https://dzieje.pl/aktualnosci/75-rocznica-podpisania-karty-atlantyckiej.