„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Koniec wojny – sytuacja po zakończeniu konfliktu

Zakończenie II wojny światowej nie wszędzie przyniosło oczekiwany pokój. W praktyce konflikt przeniósł się na inne obszary rywalizacji międzypaństwowej, doprowadzając do nowych podziałów i wykształcenia dwóch przeciwstawianych sobie bloków polityczno-militarnych. Wiele zbrodni nie zostało ukaranych, wiele ofiar nie doczekało się godnego upamiętnienia. Długofalowe efekty II wojny światowej są widoczne do dzisiaj i wciąż wpływają na stosunki między państwami i narodami.

Należy jednak pamiętać, że analizowanie wydarzeń z okresu II wojny światowej powinno uwzględniać ówczesny kontekst sytuacyjny. Łatwo z perspektywy kilkudziesięciu lat oceniać nierzadko dramatyczne decyzje, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać niesłuszne, ale w danych okolicznościach mogły być jedynym dostępnym rozwiązaniem. Nie oznacza to natomiast przyzwolenia na relatywizowanie przeszłości, a o historii należy opowiadać w sposób maksymalnie obiektywny i – jeśli to możliwe – pozbawiony uproszczeń i stereotypów.

 

Nowy ład – świat po II wojnie światowej


Dzień Zwycięstwa – kiedy świętowany jest koniec II wojny światowej


Przegrani na paradzie zwycięstwa w Londynie


Sądzenie zbrodniarzy wojennych


Proces w Norymberdze – sądzenie niemieckich zbrodniarzy


Procesy załogi Auschwitz


Procesy tokijskie – sądzenie japońskich zbrodniarzy


Podział Niemiec po II wojnie światowej


Żelazna Kurtyna i początek Zimnej Wojny


Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych


Komunizm w Polsce


 

Zobacz także działy tematyczne:


Pamieć o II wojnie światowej