„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Ruch oporu – Polskie Podziemie w czasie II wojny światowej

Polskie Podziemie było największym, najlepiej zorganizowanym antyniemieckim ruchem oporu na świecie. Polacy właściwie od pierwszych dni okupacji angażowali się w działalność konspiracyjną. Powszechność uczestnictwa w ruchu oporu korespondowała z brakiem kolaboracyjnych władz charakterystycznych dla wielu krajów Europy.

Fenomen polskiego ruchu oporu uwidacznia się nie tylko w liczebności podziemia, ale i doskonałej organizacji tajnych struktur państwowych i wojskowych. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące struktur, poszczególnych organizacji bojowych oraz wybranych aspektów działalności, w tym akcji dywersyjno-sabotażowych, zamachów czy regularnych walk z okupantem, których zwieńczeniem były Akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie.

 

Władze cywilne Polskiego Podziemia:


Pion cywilny Polskiego Podziemia


Polityczny Komitet Porozumiewawczy


Status prawny Polskiego Podziemia


Rozkaz jako forma aktu prawnego


Aspekty prawne działalności władz podziemnych


Sądownictwo Polskiego Podziemia


Akcje egzekucyjne Polskiego Podziemia


Uznanie żołnierzy AK za kombatantów


Kierownictwo Walki Cywilnej


Krajowa Rada Ministrów


Delegatura Rządu na Kraj i Kierownictwo Walki Cywilnej


Krajowa Reprezentacja Polityczna i Rada Jedności Narodowej


Rada Jedności Narodowej


Krajowa Rada Narodowa i TRJN


Stacja radiowa Świt


 

Organizacje bojowe Polskiego Podziemia:


Powstanie organizacji podziemnych


Służba Zwycięstwu Polski


Związek Walki Zbrojnej


Historia Armii Krajowej


Szare Szeregi – podziemne harcerstwo


Kierownictwo Dywersji „Kedyw”


Związek Odwetu i Wachlarz


Cichociemni


Organizacja Polska Niepodległa


Gwardia Ludowa


Armia Ludowa


Bataliony Chłopskie


Narodowe Siły Zbrojne


Związek Odwetu


Organizacja „Wachlarz”


Akcja scaleniowa Polskiego Podziemia


Łódź podwodna – najtajniejsza radiostacja AK


 

Najważniejsze akcje Polskiego Podziemia:


Akcja „Kutschera”


Akcja „Główki”


Akcja „Bollongino”


Akcja „Lalunia”


Akcja „Polowanie”


Akcja „Komitet Ukraiński”


Zamach na Williego Lübberta


Akcja „Rodewald”


Akcja „Hergel”


Akcja „Hahn”


Akcja „Stamm”


Akcja „Wieniec”


Akcje „Cafe Club” i „Mitropa”


Akcja pod Arsenałem


Powstanie w getcie warszawskim


Akcja „Burza”


Wyzwolenie Wilna


Bitwa w Lasach Janowskich


Powstanie Warszawskie


Przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego


Przebieg Powstania Warszawskiego


Rzeź ludności cywilnej i zbrodnie niemieckie w trakcie Powstania Warszawskiego


Konsekwencje upadku Powstania Warszawskiego