„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Ruch oporu – Polskie Podziemie w czasie II wojny światowej

Polskie Podziemie było największym, najlepiej zorganizowanym antyniemieckim ruchem oporu na świecie. Polacy właściwie od pierwszych dni okupacji angażowali się w działalność konspiracyjną. Powszechność uczestnictwa w ruchu oporu korespondowała z brakiem kolaboracyjnych władz charakterystycznych dla wielu krajów Europy.

Fenomen polskiego ruchu oporu uwidacznia się nie tylko w liczebności podziemia, ale i doskonałej organizacji tajnych struktur państwowych i wojskowych. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące struktur, poszczególnych organizacji bojowych oraz wybranych aspektów działalności, w tym akcji dywersyjno-sabotażowych, zamachów czy regularnych walk z okupantem, których zwieńczeniem były Akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie.

 

Władze cywilne Polskiego Podziemia:

Pion cywilny Polskiego Podziemia

Polityczny Komitet Porozumiewawczy

Status prawny Polskiego Podziemia

Rozkaz jako forma aktu prawnego

Aspekty prawne działalności władz podziemnych

Sądownictwo Polskiego Podziemia

Akcje egzekucyjne Polskiego Podziemia

Uznanie żołnierzy AK za kombatantów

Kierownictwo Walki Cywilnej

Krajowa Rada Ministrów

Delegatura Rządu na Kraj i Kierownictwo Walki Cywilnej

Krajowa Reprezentacja Polityczna i Rada Jedności Narodowej

Rada Jedności Narodowej

Krajowa Rada Narodowa i TRJN

 


Organizacje bojowe Polskiego Podziemia:

Powstanie organizacji podziemnych

Służba Zwycięstwu Polski

Związek Walki Zbrojnej

Historia Armii Krajowej

Szare Szeregi – podziemne harcerstwo

Kierownictwo Dywersji „Kedyw”

Związek Odwetu i Wachlarz

Cichociemni

Organizacja Polska Niepodległa

Gwardia Ludowa

Armia Ludowa

Bataliony Chłopskie

Narodowe Siły Zbrojne

Związek Odwetu

Organizacja „Wachlarz”

Akcja scaleniowa Polskiego Podziemia

 


Najważniejsze akcje Polskiego Podziemia:

Akcja „Kutschera”

Akcja „Główki”

Akcja „Bollongino”

Akcja „Lalunia”

Akcja „Polowanie”

Akcja „Komitet Ukraiński”

Zamach na Williego Lübberta

Akcja „Rodewald”

Akcja „Hergel”

Akcja „Hahn”

Akcja „Stamm”

Akcja „Wieniec”

Akcje „Cafe Club” i „Mitropa”

Akcja pod Arsenałem

Powstanie w getcie warszawskim

Akcja „Burza”

Wyzwolenie Wilna

Bitwa w Lasach Janowskich

Powstanie Warszawskie

Przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego

Przebieg Powstania Warszawskiego

Rzeź ludności cywilnej i zbrodnie niemieckie w trakcie Powstania Warszawskiego

Konsekwencje upadku Powstania Warszawskiego