Akcja „Hergel”

Anton Hergel był w 1943 roku komisarzem drukarń w dystrykcie warszawskim. Do jego kompetencji należało kontrolowanie drukarń i wydawnictw, które mogły operować w okupowanej przez Niemców Warszawie. Jego gorliwość i zapał do pracy przeciwko polskim drukarzom wzbudzały duże niezadowolenie zarówno Polskiego Podziemia, jak i pracowników drukarń, którzy na własną rękę próbowali pozbyć się kłopotliwego nadzorcy. Podjęta przez nich próba doprowadziła do okaleczenia komisarza, jednak nie pozbawiła go życia. 3 grudnia jeden z plutonów „Agatu” spróbował dokonać kolejnego zamachu na życie Hergla. Wcześniej prowadzono kilkunastodniowe rozpoznanie, które jednak zawiodło. Po długim wyczekiwaniu na przyjazd Hergla na ul. Marszałkowską, akcję należało odwołać, gdyż w niebezpieczeństwie mogli znaleźć się znajdujący tam żołnierze Armii Krajowej. Postanowiono zmienić miejsce przeprowadzenia akcji. Wybór padł na mniej eksponowaną ul. Leszno, gdzie Hergel przebywał codziennie. Przyjeżdżał tam samochodem. 10 grudnia podjęto się kolejnej próby. Dowódcą niewielkiego oddziału był Stefan Pakuła ps. „Maryla”. I jeszcze raz Hergel umknął śmierci, zostając raniony w bark. Po krótkiej rekonwalescencji mógł powrócić do pracy. Podczas zamachu na ul. Leszno doszło do strzelaniny – towarzyszący Herglowi w wozie Niemcy rozpoczęli walkę z Polakami. Na szczęście, żołnierze Polskiego Podziemia uniknęli losów szofera samochodu Hergla, który zginął, oraz osoby, która towarzyszyła komisarzowi na tylnym siedzeniu (raniony). Okazało się, iż był to szef prasowy przy rządzie Generalengo Gubernatorstwa.

Fotografia tytułowa: Nowy Kurier Warszawski, niemiecki polskojęzyczny dziennik informacyjno-propagandowy wydawany przez władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa początkowo w Łodzi, następnie w Warszawie, a po powstaniu warszawskim ponownie w Łodzi. Ukazywał się od października 1939 do stycznia 1945. Był kolportowany w dystrykcie warszawskim (Wikipedia, domena publiczna).