„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Pomoc Żydom przez Polaków

Polska była jedynym krajem, w którym niemiecki okupant wprowadził bezwzględną karę śmierci za pomaganie ludności żydowskiej. Mimo tego polskie społeczeństwo angażowało się w ukrywanie i ratowanie Żydów przed Holocaustem, często przez lata udzielając im schronienia we własnych domach. Izraelski Instytut Yad Vashem wielokrotnie honorował przejawy bohaterstwa Polaków, przyznając im tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Polacy, jako nacja, otrzymali największą liczbę zaszczytnych wyróżnień.

Warto podkreślić, że po niemieckiej agresji na Polskę w okupowanym kraju nie powstały władze kolaborujące z najeźdźcą, co także stanowi pewien fenomen państwa polskiego. Oczywiście, zdarzały się przypadki kolaboracji obywateli Polski z okupantem, jednak nigdy nie miały one charakteru systemowego i nie były sankcjonowane przez państwo. Co więcej, przypadki współpracy były zwalczane przez polski ruch oporu. W dyskusji na temat „Sprawiedliwych” nie można oczywiście pomijać kwestii kolaboracji, jednakże należy wyważyć odpowiednie proporcje i zauważyć, że pomimo niezwykle trudnych warunków i bezlitosnych prześladowań ze strony nazistów Polacy byli gotowi nieść pomoc ludności żydowskiej.

 

Holocaust – rys historyczny

Polacy ratujący ludność żydowską – informacje ogólne

Życie za życie – ofiarność o. Kolbe

Na ratunek dzieciom – Irena Sendlerowa

Janusz Korczak maszeruje z dziećmi

Henryk Sławik – na ratunek ludności żydowskiej

Tragiczne bohaterstwo rodziny Ulmów

Słuszny wybór – historia rodziny Czerwińskich, polskich Sprawiedliwych