„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

II wojna światowa w skrócie

W tym dziale zaprezentowaliśmy opisy okresu międzywojennego, II wojny światowej i pierwszych lat powojennych skondensowane do niezbędnego minimum. W tzw. „pigułce” zawarliśmy wszystko to, co wydaje nam się konieczne do zrozumienia historii największego konfliktu w dziejach ludzkości – od genezy, przez przebieg aż po długofalowe konsekwencje.

W naszej opinii powinno to ułatwić usystematyzowanie wiedzy, stając się doskonałym wstępem do szerszych badań oraz użytecznym narzędziem dla uczniów szukających skrótowego ujęcia historii. Zamieszczone poniżej artykuły zostały pogrupowane chronologicznie, a dwa wstępne teksty stanowią wyciąg podstawowych informacji, absolutnego minimum wiedzy szkolnej. Warto jednak sięgnąć po dalsze opracowania. W związku z tym zachęcamy do przeglądnięcia innych artykułów, bogatszych treściowo i merytorycznie. Zawierają bowiem informacje, których nie da się zmieścić w podobnych skrótach, tłumacząc zdarzenia, zjawiska i procesy kluczowe dla zrozumienia historii II wojny światowej.

 

Przyczyny wybuchu II wojny światowej


Informacje ogólne na temat przebiegu II wojny światowej


Przed burzą, lata 1919-1939


Dominacja Państw Osi, lata 1939-1941


Nowa nadzieja dla sojuszu aliantów, lata 1941-1942


Alianci kontratakują, lata 1943-1944


Upadek III Rzeszy, lata 1944-1945


Budowa nowego świata, lata 1945-1946


 

Zobacz także działy tematyczne:


Kampanie II wojny światowej


Bitwy II wojny światowej