„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Podstawowe założenia doktryny nazizmu

Doktryna nazizmu była jednym z kluczowych elementów kształtujących przyczyny, wybuch oraz przebieg II wojny światowej. Poglądy Adolfa Hitlera i jego popleczników ukształtowały niemieckie społeczeństwo okresu międzywojennego, umożliwiając radykalizację mas, wykształcenie postaw rasistowskich i wsparcie polityki imperialnego militaryzmu, co w konsekwencji doprowadziło do ekspansji terytorialnej Niemiec i wybuchu kolejnego globalnego konfliktu.

Należy podkreślić, że nazizm nie był doktryną samodzielną. A. Hitler twórczo rozwinął inne idee polityczne, gospodarcze, społeczne, prawne, militarne, tworząc zlepek koncepcji wspieranych przez rozbudowany aparat propagandy. Na przestrzeni lat naziści zdobyli dominującą pozycję na niemieckiej scenie politycznej, co pozwoliło im na doprowadzenie do dyktatury i stworzenie zbrodniczego systemu opartego na rasizmie, antysemityzmie i militaryzacji. Niewielkie struktury opozycyjne musiały zejść do podziemia i nie były w stanie przeciwstawić się masom, które wsparły NSDAP i Hitlera. Totalitarny system szybko objął wszystkie aspekty życia, skutecznie indoktrynując społeczeństwo.

 

Naziści w Niemczech

Ruch antynazistowski w Niemczech

Budowa potęgi III Rzeszy

Wykorzystanie kolaborantów

Doktryna anty

Kult wodza

Prawo w służbie ideologii

Nazistowskie społeczeństwo

Antysemityzm i polityka rasowa

Idea nadczłowieka

Idea Lebensraum

Nazistowska gospodarka

Społeczeństwo wojny

Religia i okultyzm w nazizmie

 

Zobacz także działy tematyczne:

Geneza i przyczyny wybuchu II wojny światowej

Totalitaryzmy II wojny światowej

Holocaust i prześladowania ludności żydowskiej

Okupacja państw Europy