„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Podstawowe założenia doktryny nazizmu

Doktryna nazizmu była jednym z kluczowych elementów kształtujących przyczyny, wybuch oraz przebieg II wojny światowej. Poglądy Adolfa Hitlera i jego popleczników ukształtowały niemieckie społeczeństwo okresu międzywojennego, umożliwiając radykalizację mas, wykształcenie postaw rasistowskich i wsparcie polityki imperialnego militaryzmu, co w konsekwencji doprowadziło do ekspansji terytorialnej Niemiec i wybuchu kolejnego globalnego konfliktu.

Należy podkreślić, że nazizm nie był doktryną samodzielną. A. Hitler twórczo rozwinął inne idee polityczne, gospodarcze, społeczne, prawne, militarne, tworząc zlepek koncepcji wspieranych przez rozbudowany aparat propagandy. Na przestrzeni lat naziści zdobyli dominującą pozycję na niemieckiej scenie politycznej, co pozwoliło im na doprowadzenie do dyktatury i stworzenie zbrodniczego systemu opartego na rasizmie, antysemityzmie i militaryzacji. Niewielkie struktury opozycyjne musiały zejść do podziemia i nie były w stanie przeciwstawić się masom, które wsparły NSDAP i Hitlera. Totalitarny system szybko objął wszystkie aspekty życia, skutecznie indoktrynując społeczeństwo.

 

Założenia doktryny nazistowskiej:


Powstanie narodowego socjalizmu – początki ruchu nazistowskiego


Budowa potęgi III Rzeszy – militaryzm i imperializm


Wykorzystanie kolaborantów w Europie


Doktryna anty – walka z przeciwnikami ideologicznymi


Kult wodza – kult jednostki


Prawo w służbie ideologii


Nazistowskie społeczeństwo – stosunki społeczne w III Rzeszy


Antysemityzm i polityka rasowa


Idea nadczłowieka


Idea Lebensraum – poszukiwanie przestrzeni życiowej na wschodzie


Nazistowska gospodarka – cud gospodarczy III Rzeszy?


„Ein Volk, ein Reich, ein Führer” – do czego nawiązuje słynny slogan nazistów?


Niemieckie społeczeństwo czasu wojny


Hitlerjugend – dzieci i młodzież w III Rzeszy


Bund Deutscher Mädel – dziewczynki w służbie III Rzeszy


Religia i okultyzm w nazizmie


 

Historia przedwojennych Niemiec i partii nazistowskiej:


Niemcy po I wojnie światowej – rewolucja listopadowa i powstanie Republiki Weimarskiej


Stosunki polsko-niemieckie w okresie dwudziestolecia międzywojennego


Hiperinflacja w Republice Weimarskiej


Historia Republiki Weimarskiej – od hiperinflacji do kryzysu ekonomicznego


Naziści w Niemczech – historia rozwoju NSDAP


Układ z Rapallo – początek współpracy niemiecko-radzieckiej


Pucz monachijski – nieudana próba zamachu stanu nazistów


Droga nazistów do władzy – jak Hitler został kanclerzem


Dlaczego Niemcy wybrali Hitlera? Przyczyny zwycięstwa nazistów


Podpalenie Reichstagu i prześladowania przeciwników politycznych


Noc długich noży – śmierć Ernsta Röhma i rozprawa z opozycją


Ruch antynazistowski w Niemczech


Niemiecka polityka względem ludności żydowskiej


Ustawy norymberskie – nazistowskie prawo dyskryminujące Żydów


Niemieckie plany podboju Europy


Remilitaryzacja Nadrenii i rozbudowa niemieckiej armii


Czym był pakt antykominternowski?


„Noc Kryształowa” – ataki na ludności żydowską


Oś Berlin-Tokio-Rzym


Państwa Osi – sojusznicy Hitlera?


Błędy doktryny „łagodzenia” względem Niemiec


Aneksja Austrii – Anschluss w 1938 roku


Konferencja monachijska – polityczne zwycięstwo Hitlera


Zajęcie Czechosłowacji przez III Rzeszę


Pakt Ribbentrop-Mołotow – porozumienie Niemiec z ZSRR


 

Zobacz także działy tematyczne:


Geneza i przyczyny wybuchu II wojny światowej


Totalitaryzmy II wojny światowej


Holocaust i prześladowania ludności żydowskiej


Okupacja państw Europy