„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Holocaust – eksterminacja ludności żydowskiej

Holocaust stanowił zwieńczenie eksterminacyjnej polityki niemieckich nazistów obliczonej na fizyczne unicestwienie ludności żydowskiej. Początkowe prześladowania na tle rasowym szybko przybrały formę zinstytucjonalizowanej machiny śmierci. Już w 1935 roku Niemcy wprowadzili rasistowskie uregulowania prawne, które pozwoliły im na stopniowe wyrzucanie Żydów na margines społeczeństwa. II wojna światowa stała się natomiast pretekstem do masowej eksterminacji, dla której fundament stanowił rozbudowany system gett i obozów koncentracyjnych.

Ofiarami zbrodniczej ideologii padły również inne narody europejskie. Podkreślić należy, że w niemieckich obozach koncentracyjnych masowo ginęli przedstawiciele różnych nacji – obok najbardziej poszkodowanych Żydów – głównie mniejszość romska, Słowianie, w tym Polacy. Termin „Holocaust” jest na ogół używany jako określenie zbrodni na ludności żydowskiej, choć niektórzy historycy starają się rozciągać znaczenie tego słowa i obejmować nim także inne grupy etniczne i narodowościowe. W dyskusji na temat zbrodni nie można zapominać o ofiarach, gdyż to im należy się największy szacunek i pamięć, która jest obowiązkiem kolejnych pokoleń.

 

Czym był Holocaust?

Holocaust w doktrynie nazistowskiej

Antysemityzm w Europie

Niemiecka polityka względem ludności żydowskiej

Ustawy norymberskie

„Noc Kryształowa”

Początek eksterminacji

System gett i obozów

Niemieckie obozy koncentracyjne na okupowanych ziemiach polskich

Eksterminacja narodu żydowskiego

Konferencja w Wannsee

„Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”

Eksperymenty medyczne na więźniach

Życie w obozie koncentracyjnym

Prawda o niemieckich obozach koncentracyjnych

Najczęstsze błędy i przeinaczenia

Najczęstsze błedy – polskie getta

Najczęstsze błędy – polskie obozy koncentracyjne

Dlaczego nie „polskie obozy”?

Historia obozu koncentracyjnego Auschwitz

Pierwszy transport do Auschwitz

Marsz Śmierci w Auschwitz

Procesy załogi Auschwitz

Akcja „Reinhard” – autorstwa Aleksandry Jaszczurowskiej

Marsz Śmierci z obozu koncentracyjnego Stutthof

Ewakuacja drogą morską w obozie koncentracyjnym Stutthof

Wyzwolenie obozu Stutthof przez Armię Czerwoną

 

Zobacz także działy tematyczne:

Totalitaryzmy II wojny światowej

Pamięć o II wojnie światowej

Polacy ratujący ludność żydowską