„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Aspekty prawne II wojny światowej

Oddajemy do Państwa dyspozycji dział poświęconym kwestiom natury administracyjnej i prawnej. Wybrane aspekty działalności władz polskich i okupacyjnych zostaną omówione w kontekście ich prawnego znaczenia, oparcia w przepisach ówcześnie obowiązujących aktów prawnych oraz ewentualnej legalności.

Wbrew możliwym intuicjom nie jest to dział przeznaczony wyłącznie dla prawników, choć do nich kierujemy cykl w pierwszej kolejności. Liczymy jednak, że prezentacja tematów około-prawnych w sposób przystępny i zrozumiały będzie dla Czytelników portalu doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy.

 

Działalność władz polskich:


Ostatnie dni przed wojną


Polskie umowy sojusznicze


Na straży konstytucji kwietniowej


Administracja czasu wojny


Upadek rządu RP


Przekazanie władzy ośrodkowi londyńskiemu


Ukonstytuowanie władz emigracyjnych


Sojusznicze umowy wojskowe


Kontrowersje wokół działalności Rządu Emigracyjnego


Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie

 

Polskie władze wobec pomocy ludności żydowskiej:


Uwarunkowania pomocy ludności żydowskiej przez Rząd RP na Emigracji


Działania Rządu RP na Uchodźstwie na rzecz ludności żydowskiej


Polska dyplomacja czasu wojny – placówki zagraniczne


Oskarżenia władz polskich o antysemityzm i nadużycia

 

Działalność Polskiego Podziemia:


Status prawny Polskiego Podziemia


Rozkaz jako forma aktu prawnego


Aspekty prawne działalności władz podziemnych


Sądownictwo Polskiego Podziemia


Akcje egzekucyjne Polskiego Podziemia


Uznanie żołnierzy AK za kombatantów

 

Działalność władz okupacyjnych:


Dwuwładza na ziemiach polskich


Porządek prawny i sądowy na okupowanych ziemiach


Służby policyjne i porządkowe na okupowanych ziemiach


Sprawa Wolnego Miasta Gdańsk


Sądzenie zbrodniarzy wojennych