„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Aspekty prawne II wojny światowej

Oddajemy do Państwa dyspozycji dział poświęconym kwestiom natury administracyjnej i prawnej. Wybrane aspekty działalności władz polskich i okupacyjnych zostaną omówione w kontekście ich prawnego znaczenia, oparcia w przepisach ówcześnie obowiązujących aktów prawnych oraz ewentualnej legalności.

Wbrew możliwym intuicjom nie jest to dział przeznaczony wyłącznie dla prawników, choć do nich kierujemy cykl w pierwszej kolejności. Liczymy jednak, że prezentacja tematów okołoprawnych w sposób przystępny i zrozumiały będzie dla Czytelników portalu doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy.

 

Działalność władz polskich:

Ostatnie dni przed wojną

Polskie umowy sojusznicze

Na straży konstytucji kwietniowej

Administracja czasu wojny

Upadek rządu RP

Przekazanie władzy ośrodkowi londyńskiemu

Ukonstytuowanie władz emigracyjnych

Sojusznicze umowy wojskowe

Kontrowersje wokół działalności Rządu Emigracyjnego

Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie

 


Działalność Polskiego Podziemia:

Status prawny Polskiego Podziemia

Rozkaz jako forma aktu prawnego

Aspekty prawne działalności władz podziemnych

Sądownictwo Polskiego Podziemia

Akcje egzekucyjne Polskiego Podziemia

Uznanie żołnierzy AK za kombatantów

 


Działalność władz okupacyjnych:

Dwuwładza na ziemiach polskich

Porządek prawny i sądowy na okupowanych ziemiach

Służby policyjne i porządkowe na okupowanych ziemiach

Sprawa Wolnego Miasta Gdańsk

Sądzenie zbrodniarzy wojennych