„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Komunizm w Polsce

Po ponad pięciu latach brutalnej niemieckiej okupacji Polacy, powszechnie angażujący się w ruch oporu, oczekiwali wyzwolenia przez wkraczających na przedwojenne terytorium państwa żołnierzy radzieckiej Armii Czerwonej. Mimo iż Polska została uwolniona od Niemców, przybysze przynieśli ze sobą nowy, narzucony siłą ustrój. Posłuszni Moskwie komuniści, przy wykorzystaniu poparcia sowieckiej armii, przejęły władzę, całkowicie lekceważąc legitymację legalnego Rządu RP na Emigracji. Dopiero po pięćdziesięciu latach ustrój komunistyczny został obalony, a Polska odzyskała pełną suwerenność.

Nie byłoby to możliwe bez poświęcenia narodu, w szczególności podziemia antykomunistycznego, a następnie powszechnego robotniczego ruchu „Solidarność”. Obalenie komunizmu w Polsce zapoczątkowało proces demokratycznych przemian w całej Europie, umożliwiając rozpad Związku Radzieckiego.

 

Komunizm w Polsce – rys historyczny


Zbrodnia katyńska


Powstanie Wojska Polskiego w ZSRR


Powstanie i ewakuacja Armii Andersa


1. Dywizja Piechoty im. Kościuszki


Ludowe Wojsko Polskie


Szlak bojowy 1. i 2. Armii LWP


Rok 1945 na Śląsku – walki i wyzwolenie Śląska przez Armię Czerwoną – autorstwa Mateusza Paszendy


Oficerowie polityczni – propaganda w Wojsku Polskim (1943-1945)


Instalacja władz komunistycznych


Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego


„Dekret o ochronie Państwa” PKWN – pseudoprawna walka z Polskim Podziemiem


Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej


Porwanie przywódców Polskiego Podziemia – proces szesnastu


Przejęcie władzy siłą


Budowa aparatu represji


Wycofanie poparcia dla Rządu Emigracyjnego


Polska po II wojnie światowej


Biuro Odszkodowań Wojennych – polskie straty w czasie II wojny światowej


Generał Eisenhower w Polsce w 1945 roku


Pomoc amerykańska dla Polski po II wojnie światowej


Ziemie Odzyskane – historie wysiedlonych


Pogromy ludności żydowskiej na ziemiach polskich


Formowanie podziemia antykomunistycznego


Wolność i Niezawisłość


Żołnierze Wyklęci – podziemie antykomunistyczne


Założenia Polskiej Partii Robotniczej w sferze kultury


Powstanie Związku Zawodowego Literatów Polskich


Uwarunkowania prawne komunistycznej cenzury


Komunistyczna walka z wolnością słowa – cenzura


Żydowskie życie polityczne w pierwszych latach powojennej Polski


Walka o wolność i suwerenność


„Solidarność” i upadek komunizmu