„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Komunizm w Polsce

Po ponad pięciu latach brutalnej niemieckiej okupacji Polacy, powszechnie angażujący się w ruch oporu, oczekiwali wyzwolenia przez wkraczających na przedwojenne terytorium państwa żołnierzy radzieckiej Armii Czerwonej. Mimo iż Polska została uwolniona od Niemców, przybysze przynieśli ze sobą nowy, narzucony siłą ustrój. Posłuszni Moskwie komuniści, przy wykorzystaniu poparcia sowieckiej armii, przejęły władzę, całkowicie lekceważąc legitymację legalnego Rządu RP na Emigracji. Dopiero po pięćdziesięciu latach ustrój komunistyczny został obalony, a Polska odzyskała pełną suwerenność.

Nie byłoby to możliwe bez poświęcenia narodu, w szczególności podziemia antykomunistycznego, a następnie powszechnego robotniczego ruchu „Solidarność”. Obalenie komunizmu w Polsce zapoczątkowało proces demokratycznych przemian w całej Europie, umożliwiając rozpad Związku Radzieckiego.

 

Komunizm w Polsce – rys historyczny

Zbrodnia katyńska

Powstanie Wojska Polskiego w ZSRR

Powstanie i ewakuacja Armii Andersa

1. Dywizja Piechoty im. Kościuszki

Ludowe Wojsko Polskie

Szlak bojowy 1. i 2. Armii LWP

Instalacja władz komunistycznych

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

„Dekret o ochronie Państwa” PKWN – pseudoprawna walka z Polskim Podziemiem

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

Porwanie przywódców Polskiego Podziemia – proces szesnastu

Przejęcie władzy siłą

Budowa aparatu represji

Wycofanie poparcia dla Rządu Emigracyjnego

Polska po II wojnie światowej

Ziemie Odzyskane – historie wysiedlonych

Pogromy ludności żydowskiej na ziemiach polskich

Formowanie podziemia antykomunistycznego

Wolność i Niezawisłość

Żołnierze Wyklęci – podziemie antykomunistyczne

Założenia Polskiej Partii Robotniczej w sferze kultury

Powstanie Związku Zawodowego Literatów Polskich

Uwarunkowania prawne komunistycznej cenzury

Komunistyczna walka z wolnością słowa – cenzura

Walka o wolność i suwerenność

„Solidarność” i upadek komunizmu