„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Regulamin portalu „II wojna światowa”

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z regulaminem użytkowania portalu „II wojna światowa”. Zestawienie obejmuje m.in. kwestie możliwości wykorzystywania treści, do których wyłączne prawa autorskie posiada autor serwisu oraz odniesienie do polityki prywatności. W kwestiach nieuregulowanych bądź w przypadku wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt.

Prawa autorskie

Autorem wszystkich tekstów opublikowanych na łamach portalu „II wojna światowa”, za wyjątkiem oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora publikującego gościnnie, jest Mateusz Łabuz. Informacje zaczerpnięte z innych opracowań, w tym stron internetowych, zostały wyraźnie oznaczone.

Autor zezwala na wykorzystywanie materiałów wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych, z odpowiednim oznaczeniem źródła pochodzenia treści.

W bardziej skomplikowanych przypadkach autor prosi o osobisty kontakt pod adresem mailowym: mateuszlabuz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: +48508291950.

Aktualnie brak jest publikacji zestawienia źródeł bibliograficznych, na podstawie których zostały napisane poszczególne artykuły. W przypadku zainteresowania odpowiednimi pozycjami niezbędny jest kontakt osobisty.

Współpraca i patronaty medialne

Autor portalu współpracuje z innymi twórcami, instytucjami, stronami internetowymi. Portal „II wojna światowa” od 2005 roku współpracuje z licznymi inicjatywami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym, obejmując regularnie patronaty nad wartościowymi publikacjami i wydarzeniami. Szczegóły współpracy są każdorazowo ustalane z zainteresowaną instytucją. W celu omówienia możliwej kooperacji prosimy o kontakt osobisty.

Zdjęcia archiwalne

Autor nie posiada bezpośrednich praw autorskich do zdjęć zamieszczanych w portalu „II wojna światowa”. Obrazy są przedrukami z publicznie dostępnych źródeł. Aktualnie pracujemy nad przywróceniem opisów do źródeł zdjęć, które były dostępne w poprzedniej wersji graficznej serwisu po najechaniu kursorem na grafikę.

W przypadku jakichkolwiek pytań/roszczeń prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Tematyka serwisu

Serwis „II wojna światowa” nie propaguje żadnej ideologii. Wszystkie informacje mają charakter edukacyjno-informacyjny. Serwis „II wojna światowa” ma na celu upamiętnienie wszystkich ofiar konfliktu oraz przypominanie o przeszłości w sposób rzetelny i merytorycznie poprawny.

Błędy i nieścisłości

Autor nie gwarantuje prawdziwości wszystkich informacji podawanych na łamach artykułów publikowanych w portalu „II wojna światowa”. Wszystkie teksty zostały opracowane w oparciu o bogatą bibliografię. Zaleca się weryfikowanie poszczególnych danych oraz konfrontowanie ich z publicznie dostępnymi źródłami historycznymi w celu wyłapania nieścisłości i korygowania ewentualnych błędów merytorycznych.

Koncepcje wyrażone w poszczególnych tekstach mogą odzwierciedlać prywatne poglądy autora portalu. Autor jest otwarty na polemikę i zachęca do kontaktu w celu weryfikacji nieścisłości i uzupełniania braków merytorycznych.

Zarząd serwisu

Serwis „II wojna światowa” jest zarządzany przez Katarzynę Mika-Łabuz.

Polityka prywatności

Zbiór zasad w ramach „Polityki prywatności”.