„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Okupacja Polski w czasie II wojny światowej

Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją hitlerowskich Niemiec i komunistycznego Związku Radzieckiego. Przez blisko sześć lat Polacy toczyli walkę o wolność i suwerenność, mierząc się z trudami brutalnego reżimu najeźdźców. Okupacja była dramatem milionów ludzi prześladowanych przez Niemców i Sowietów. Ze względu na specyfikę wprowadzonego na okupowanych ziemiach reżimu i terroru Polska odróżniała się od innych krajów Europy zajętych przez wrogie armie. Okupacyjny reżim był tu niezwykle ciężki, czego dowodem jest druzgocący bilans ofiar i strat materialnych państwa polskiego.

Od pierwszych dni okupacji trwały prześladowania Polaków, w tym obywateli Polski pochodzenia żydowskiego. Przybierały one różne formy, by w drugiej części konfliktu przerodzić się w eksterminację na skalę masową. Sześć milionów polskich ofiar to jedynie część nieodwracalnych strat, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej.

 

Specyfika okupacji:

Specyfika okupacji

Prześladowania ludności cywilnej

Kultura Polski w dobie okupacji

Polskie szkolnictwo podziemne

Terror na okupowanych terytoriach

Niemieckie obozy koncentracyjne na okupowanych ziemiach polskich

Bilans okupacji

 


Okupacja niemiecka:

Podział ziem okupowanych

Generalne Gubernatorstwo

Dwuwładza na ziemiach polskich

Porządek prawny i sądowy na okupowanych ziemiach

Służby policyjne i porządkowe na okupowanych ziemiach

Sprawa Wolnego Miasta Gdańsk

Zbrodnia w Wawrze

Intelligenzaktion – Niemcy przeciw polskiej inteligencji

Krwawa Niedziela w Bydgoszczy

Sonderaktion Krakau

Porwania polskich dzieci

Masowe wysiedlenia

Pacyfikacje polskich wsi

Polskie pomniki w okresie okupacji

Rabunek polskich dzieł sztuki

Śląsk i Ślązacy w czasie II wojny światowej – autorstwa Rafała Ryszki

Volkslisty i przymusowe wcielenie do niemieckiej armii

Hitlerowska walka z Kościołem Katolickim

Rzeź Wołyńska – UPA morduje Polaków

Podsumowanie okupacji

Sądzenie zbrodniarzy wojennych

 


Okupacja radziecka:

Podział ziem okupowanych

Zapomniana zbrodnia w Mokranach – marynarski Katyń

W głąb nieludzkiej ziemi

Polscy uchodźcy w czasie II wojny światowej

Zbrodnia katyńska

Ojciec maharadża ratuje polskie dzieci

Porwanie przywódców Polskiego Podziemia i proces szesnastu

Komunizm w Polsce