„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Okupacja Polski w czasie II wojny światowej

Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją hitlerowskich Niemiec i komunistycznego Związku Radzieckiego. Przez blisko sześć lat Polacy toczyli walkę o wolność i suwerenność, mierząc się z trudami brutalnego reżimu najeźdźców. Okupacja była dramatem milionów ludzi prześladowanych przez Niemców i Sowietów. Ze względu na specyfikę wprowadzonego na okupowanych ziemiach reżimu i terroru Polska odróżniała się od innych krajów Europy zajętych przez wrogie armie. Okupacyjny reżim był tu niezwykle ciężki, czego dowodem jest druzgocący bilans ofiar i strat materialnych państwa polskiego.

Od pierwszych dni okupacji trwały prześladowania Polaków, w tym obywateli Polski pochodzenia żydowskiego. Przybierały one różne formy, by w drugiej części konfliktu przerodzić się w eksterminację na skalę masową. Sześć milionów polskich ofiar to jedynie część nieodwracalnych strat, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej.

 

Specyfika okupacji:


Specyfika okupacji


Prześladowania ludności cywilnej


Kultura Polski w dobie okupacji


Polskie szkolnictwo podziemne


Terror na okupowanych terytoriach


Niemieckie obozy koncentracyjne na okupowanych ziemiach polskich


Bilans okupacji


Biuro Odszkodowań Wojennych – polskie straty w czasie II wojny światowej


 

Okupacja niemiecka:


Podział ziem okupowanych


Generalne Gubernatorstwo


Dwuwładza na ziemiach polskich


Porządek prawny i sądowy na okupowanych ziemiach


Służby policyjne i porządkowe na okupowanych ziemiach


Sprawa Wolnego Miasta Gdańsk


Zbrodnia w Wawrze


Intelligenzaktion – Niemcy przeciw polskiej inteligencji


Krwawa Niedziela w Bydgoszczy


Sonderaktion Krakau


Opaska z gwiazdą Dawida – rozdział „II wojna światowa Polaków w 100 przedmiotach”


Młynarki – pieniądze narzucone Polakom przez Niemców – rozdział „II wojna światowa Polaków w 100 przedmiotach”


Porwania polskich dzieci


Masowe wysiedlenia


Pacyfikacje polskich wsi


Polskie pomniki w okresie okupacji


Rabunek polskich dzieł sztuki


Śląsk i Ślązacy w czasie II wojny światowej – autorstwa Rafała Ryszki


Volkslisty i przymusowe wcielenie do niemieckiej armii


Zagadnienie Niemieckiej Listy Narodowościowej na Górnym Śląsku– autorstwa Mateusza Paszendy


Hitlerowska walka z Kościołem Katolickim


Rzeź Wołyńska – UPA morduje Polaków


Podsumowanie okupacji


Sądzenie zbrodniarzy wojennych


 

Okupacja radziecka:


Podział ziem okupowanych


Zapomniana zbrodnia w Mokranach – marynarski Katyń


W głąb nieludzkiej ziemi


Kołyma – Polacy w radzieckich obozach


Polscy uchodźcy w czasie II wojny światowej


Zbrodnia katyńska


Ojciec maharadża ratuje polskie dzieci


Porwanie przywódców Polskiego Podziemia i proces szesnastu


Komunizm w Polsce