Bilans okupacji niemieckiej w Polsce

Okupacja niemiecka przyniosła ogromne straty Polsce i narodowi polskiemu. Ponad pięć lat obecności niemieckiego najeźdźcy zdruzgotało polską gospodarkę, doprowadzając ją do ruiny. Odbudowa po zniszczeniach trwała kilkadziesiąt lat.

Tragiczny bilans Przez wiele lat po wojnie trwało szacowanie strat związanych z niemiecką okupacją ziem polskich. Wobec ogromu zbrodni ustalenie ich rzeczywistej skali nie jest możliwe. Wyliczenia należy traktować jako liczby przybliżone, często z tendencją do zaniżania.

– 6 mln obywateli polskich straciło życie w czasie II wojny światowej w wyniku działań wojennych i celowej polityki eksterminacyjnej okupanta

– z tego 644 tys. z powodu działań wojennych, a 5384 tys. w wyniku masowej akcji eksterminacyjnej okupanta

– 1,3 mln obywateli polskich zginęło w niemieckich obozach koncentracyjnych

– śmierć poniosło 22% przedwojennej ludności Polski, co stanowi najwyższy odsetek spośród państw europejskich

– 2,5 mln ludzi wywieziono na przymusowe roboty do III Rzeszy

– ok. 200 tys. dzieci odebrano rodzicom i wywieziono do III Rzeszy

– szacunkowe straty materialne wynosiły w przybliżeniu ok. 258 mld złotych przedwojennych, co w przeliczeniu daje aż 50 mld dolarów

– stracono blisko 2 mln koni, 4 mln bydła rogatego, 5 mln trzody chlewnej i 755 tys. owiec

– zniszczeniu uległo 63% taboru, 6000 km torów kolejowych, 1920 mostów drogowych, 15 tys. km dróg

– straty w rolnictwie sięgały 50% stanu przedwojennego

– straty w przemyśle chemicznym sięgały 64% stanu przedwojennego

– straty w przemyśle spożywczym sięgały 53% stanu przedwojennego

– straty w przemyśle metalowym sięgały 48% stanu przedwojennego

– blisko 43% dorobku kulturalnego na ziemiach polskich zostało zniszczone w wyniku celowej działalności okupanta

– straty w bibliotekach polskich szacowano na 66% stanu przedwojennego

– zburzeniu uległo 25 muzeów, 35 teatrów, 665 kin i 323 domy kultury i domy ludowe

Fotografia tytułowa: aresztowani Polacy – w środku widoczny ks. Kazimierz Stepczyński – czekający na rozstrzelanie na Starym Rynku w Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku. Źródło: Wikipedia, domena publiczna.