„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Pamięć – współczesne reminiscencje II wojny światowej

Mimo iż od zakończenia II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, konflikt jest wciąż żywy w społecznej świadomości, wywołując burzliwe dyskusje historyków. Przeszłość często pojawia się w debacie publicznej, będąc polem do zażartych sporów politycznych i ideologicznych. Historia jest wykorzystywana w dyskursie opartym na uprzedzeniach i stereotypach. Wszystko to sprawia, iż długofalowe skutki konfliktu są odczuwalne do dzisiaj.

Pamięć o ofiarach, wydarzeniach i bolesnych doświadczeniach ludzkości powinna trwać. Należy utrwalać bezcenne zapisy relacji sprzed lat, zwłaszcza w obliczu szybko upływającego czasu i wciąż kurczącej się grupy ludzi, którzy mogą podzielić się wspomnieniami z czasów II wojny światowej. W debacie na temat przeszłości powinniśmy o tym pamiętać, jak również wykazać się daleko idącą empatią i zrozumieniem dla perspektywy innych narodów. Pamięć o przeszłości jest czymś unikatowym w skali społeczności, często odrębnym od obiektywizmu, zwłaszcza tam, gdzie fakty zastępowane są przez interpretacje. Warto mieć to na uwadze, by nie dać się złapać w pułapkę bezkrytycznego myślenia.

 

Historia dzisiaj:


Znaczenie historii


Tragiczna spuścizna


Kontrowersje i konflikty


 

Błędy i przekłamania:


Czym są wadliwe kody pamięci?


Najczęstsze błędy – polskie SS


Najczęstsze błedy – polskie getta


Najczęstsze błędy – polskie obozy koncentracyjne


Polskie obozy koncentracyjne – kłamstwo powtarzane wielokrotnie…


Przypadki używania wadliwych kodów pamięci


Najważniejsze akcje i interwencje polskich instytucji


Czym był Holocaust?


Eksterminacja narodu żydowskiego – rzeczywisty rys historyczny


Holocaust – najczęstsze błędy i przeinaczenia


Prawda o niemieckich obozach koncentracyjnych


 

Polska i inne kraje – stosunki osadzone w historii:


Stosunki polsko-amerykańskie


Stosunki polsko-brytyjskie


Stosunki polsko-czeskie


Stosunki polsko-francuskie


Stosunki polsko-izraelskie


Stosunki polsko-litewskie


Stosunki polsko-niemieckie


Stosunki polsko-rosyjskie


Stosunki polsko-słowackie


Stosunki polsko-ukraińskie