„Ludzie ludziom zgotowali ten los…” - Zofia Nałkowska, „Medaliony”

Pamięć – współczesne reminiscencje II wojny światowej

Mimo iż od zakończenia II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, konflikt jest wciąż żywy w społecznej świadomości, wywołując burzliwe dyskusje historyków. Przeszłość często pojawia się w debacie publicznej, będąc polem do zażartych sporów politycznych i ideologicznych. Historia jest wykorzystywana w dyskursie opartym na uprzedzeniach i stereotypach. Wszystko to sprawia, iż długofalowe skutki konfliktu są odczuwalne do dzisiaj.

Pamięć o ofiarach, wydarzeniach i bolesnych doświadczeniach ludzkości powinna trwać. Należy utrwalać bezcenne zapisy relacji sprzed lat, zwłaszcza w obliczu szybko upływającego czasu i wciąż kurczącej się grupy ludzi, którzy mogą podzielić się wspomnieniami z czasów II wojny światowej. W debacie na temat przeszłości powinniśmy o tym pamiętać, jak również wykazać się daleko idącą empatią i zrozumieniem dla perspektywy innych narodów. Pamięć o przeszłości jest czymś unikatowym w skali społeczności, często odrębnym od obiektywizmu, zwłaszcza tam, gdzie fakty zastępowane są przez interpretacje. Warto mieć to na uwadze, by nie dać się złapać w pułapkę bezkrytycznego myślenia.

 

Historia dzisiaj:

Znaczenie historii

Tragiczna spuścizna

Kontrowersje i konflikty

 


Błędy i przekłamania:

Czym są wadliwe kody pamięci?

Najczęstsze błędy – polskie SS

Najczęstsze błedy – polskie getta

Najczęstsze błędy – polskie obozy koncentracyjne

Polskie obozy koncentracyjne – kłamstwo powtarzane wielokrotnie…

Przypadki używania wadliwych kodów pamięci

Najważniejsze akcje i interwencje polskich instytucji

Czym był Holocaust?

Eksterminacja narodu żydowskiego – rzeczywisty rys historyczny

Holocaust – najczęstsze błędy i przeinaczenia

Prawda o niemieckich obozach koncentracyjnych

 


Polska i inne kraje – stosunki osadzone w historii:

Stosunki polsko-amerykańskie

Stosunki polsko-brytyjskie

Stosunki polsko-czeskie

Stosunki polsko-francuskie

Stosunki polsko-izraelskie

Stosunki polsko-litewskie

Stosunki polsko-niemieckie

Stosunki polsko-rosyjskie

Stosunki polsko-słowackie

Stosunki polsko-ukraińskie