Polskie SS – najczęstsze błędy

Die Schutzstaffel der NSDAP, popularnie nazywane SS, stanowiło paramilitarną organizację powołaną początkowo do ochrony partii nazistowskiej, a później owianą złą sławą strukturę odznaczającą się brutalnością i okrucieństwem. Jej członkami byli najbardziej zagorzali zwolennicy nazizmu. SS uczestniczyło w licznych zbrodniach sił niemieckich. W 1947 roku Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze uznał SS za organizację zbrodniczą.

SS było bez wątpienia wykonawcą barbarzyńskiej polityki niemieckich nazistów. Miejscami szczególnie okrutnych działań były tereny wschodnie, w tym okupowane ziemie polskie i radzieckie. Na terytorium Polski powszechnie używano siły do tłumienia przejawów działalności antyniemieckiej. Polacy stali się jednymi z głównych ofiar prześladowań ze strony SS. Warto podkreślić, że wobec oporu Polaków i niechęci do kolaboracji z okupantem Niemcy nie zdecydowali się na powołanie polskiej dywizji SS lub Waffen-SS, co czynili w odniesieniu do niektórych krajów.

Mimo tego w przestrzeni publicznej pojawiają się określenia sugerujące polską współodpowiedzialność za działania niemieckich jednostek. W 2015 roku na kanadyjskim rynku wydawniczym ukazała się książka „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada”, w której posłużono się sformułowaniem „polskie SS”. Spotkało się to z natychmiastową reakcją Ambasady RP w Ottawie, do której po proteście wpłynęły oficjalne przeprosiny za użycie niepoprawnej frazy. Kolokacja jest oczywistym przekłamaniem historycznym, a jej pojawienie się w przestrzeni publicznej jest nie tylko nieuzasadnione, ale i nie znajduje żadnego wytłumaczenia. W świetle polskiej niechęci do kolaboracji z niemieckim najeźdźcą wydaje się to tym bardziej krzywdzące, zwłaszcza w kontekście tysięcy polskich ofiar niemieckiego SS.

Zdjęcie tytułowe: MSZ.