Operacje – litery OPQR

O

 • Ochsenkopf – nieudane natarcie Grupy „Afryka” pod Beja z dnia 26 lutego 1943 roku.
 • Olimpic – takim kryptonimem Amerykanie opatrzyli lądowanie na wyspach japońskich 1 listopada 1945 roku. Do operacji nie doszło z powodu szybszego zakończenia II wojny światowej.
 • Ostra Brama – akcja Armii Krajowej, której głównym założeniem było samodzielne wyzwolenie Wilna zanim zrobią to jednostki Armii Czerwonej. Operację rozpoczęto 7 lipca 1944 roku. Wilno zostało zdobyte 13 lipca przy współdziałaniu AK i ACz. W trzy dni później Polaków aresztowano.
 • Otto – niemiecki plan zajęcia Austrii w 1938 roku, który przypieczętowany został pełnym sukcesem dyplomacji hitlerowskiej. Bez działań militarnych doszło do Anschlussu, to jest przyłączenia terenów austriackich do niemieckich.
 • Overlord – najsłynniejsza i jedna z największych w dziejach wojen operacja powietrznodesantowa, której głównym celem było utworzenie drugiego frontu w Europie. W nocy z 5 na 6 czerwca we Francji zaczęli lądować pierwsi spadochroniarze amerykańscy i brytyjscy, którzy rozpoczęli walki o szereg punktów mających ułatwić inwazję. Następnie rozpoczęto ofensywę z morza, a żołnierze sił sprzymierzonych lądowali na pięciu normandzkich plażach wspierani przez ogień marynarki oraz lotnictwa. „Overlord” okazał się strzałem w dziesiątkę i rozpoczął zwycięski pochód aliantów w głąb Francji, a następnie na terytorium III Rzeszy.

P

 • Panther – przeprowadzona przez Niemców na przełomie listopada i grudnia 1943 roku na terenie Chorwacji operacja mająca na celu zniszczenie znajdujących się w tym rejonie jugosłowiańskich sił partyzanckich. Zakończona niepowodzeniem.
 • Paukenschlag – niemiecka ofensywa U-Bootów, które wysłano ku wybrzeżom Ameryki Północnej, styczeń 1942 roku. Początkowo planowano posłanie do boju 12 okrętów podwodnych, jednak Adolf Hitler zadecydował o zmniejszeniu tych sił do 6 U-Bootów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ofensywy okręty podwodne odnosiły wspaniałe sukcesy, jednak ich potęga załamała się w drugiej połowie 1942 roku i powróciły na szlaki północnoatlantyckie.
 • Pekin – operacja wysłania trzech polskich niszczycieli – „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” – do Wielkiej Brytanii w przededniu wybuchu wojny, aby uratować je przed nawałnicą Kriegsmarine i stworzyć im warunki do dalszego działania.
 • Pencake – październik 1944, naloty lotnictwa na 65., 94. 363. DP i 4. dywizję spadochronową Wehrmachtu we Włoszech, co miało wesprzeć ofensywę sił 5. armii.
 • Pochodnia – patrz „Torch”.
 • Pointblank – kryptonim bombardowań niemieckich miast przez alianckie lotnictwo.
 • Porto II – niemiecka akcja, rozpoczęta po otrzymaniu informacji o przygotowaniach aliantów do desantu w rejonie Dieppe. Niemcy starali się zmylić Brytyjczyków i Amerykanów co do wielkości i lokacji sił Wehrmachtu w danym rejonie.

Q

R

 • Raincoat – operacja zajęcia Monte Camino przez 46. i 56. dywizje piechoty z 10. korpusu gen. McCreery’ego podczas zmagań o przełamanie linii zimowej. W toku zmagań od 1 do 6 grudnia 1944 roku szczyt został przez aliantów zajęty.
 • Rankin – opracowany przez sztab gen. Morgana plan będący alternatywą dla „Overlordu”. Składał się z trzech części, opierających się jednak na wspólnym czynniku, za jaki uznano nagłe i niespodziewane załamanie III Rzeszy. W konsekwencji wykorzystano „Overlord”.
 • Rot – plan niemiecki podczas kampanii francuskiej, którego głównym celem stało się rozbicie frontu wzdłuż rzeki Somme i Aisne.
 • Roundup – plan operacji powietrzno-morsko-lądowej, której głównym celem byłoby otwarcie drugiego frontu w Europie w maju 1944 roku. Plany te wkrótce uległy zmianie, a priorytet nadano operacji „Overlord”.
 • Rozruch – tym terminem określa się operację wojsk amerykańskich przeciwko obrońcom wyspy Guadalcanal w 1942 roku, co następnie doprowadziło do szeregu bitew morskich i wreszcie do wyparcia Japończyków z wyspy.
 • Rösselsprung – przeprowadzona w dniach 25-26 maja 1944 roku operacja niemieckich spadochroniarzy mająca na celu opanowanie miasta Drvar, gdzie znajdowały się władze jugosłowiańskiej Armii Ludowej. Mimo udanej ofensywy na Drvar, operacja zakończyła się fiaskiem, gdyż Niemcom nie udało się pochwycić dowódców jugosłowiańskich.
 • Rurka – minowanie wód Zatoki Gdańskiej przez polskie okręty w dniach poprzedzających wybuch II wojny światowej.