Operacje – litery GHI

G

  • Goodwood – podczas trwania operacji „Overlord” takim kryptonimem oznaczono brytyjski atak w kierunku rzeki Orne.
  • Grosseinsatz Meigewitter – przeprowadzona przeciw partyzantom operacja Niemców z maja 1944 roku. Oddziały 5. dywizji SS „Wiking” uderzyły na I batalion Armii Ludowej. Wynikiem starcia była klęska atakujących, mimo znacznej przewagi liczebnej.
  • Grosseinsatz Meigewitter – operacja składowa kontrofensywy w Ardenach, której głównym założeniem było prowadzenie niemieckiej dywersji na tyłach amerykańskich. Mimo iż Niemcom udało się uzyskać zaskoczenie, żołnierze US Army szybko połapali się w założeniach planu, likwidując chociażby grupy dywersyjne pod ogólnym dowodzeniem Otto Skorzenego.

H

  • Halberd – rozpoczęta 24 września 1941 roku operacja przeprowadzania konwoju z Gibraltaru na Maltę. Konwój dotarł do wyspy pomyślnie.
  • Hats – operacja transportu zaopatrzenia przez Morze Śródziemne przeprowadzona w dniach 30 sierpnia i 5 września 1940 roku przez brytyjskiego adm. Cunninghama.
  • Himmler – przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 1939 roku przez grupę żołnierzy niemieckich dowodzoną przez sturmbahnführera Alfreda Naujocksa z niemieckiej służby bezpieczeństwa operacja, która stała się pretekstem do rozpoczęcia działań wojennych przez III Rzeszę przeciwko Polsce. Tego wieczora w gliwickiej stacji radiowej nadano krótki komunikat, będący rzekomo wiadomością od Polaków do społeczeństwa. W stacji podrzucono ciało złapanego Ślązaka, aby incydent wydał się sprowokowanym przez Polaków. Nazajutrz Hitler ruszył na Polskę, za jeden z powodów podając incydent w Gliwicach.
  • Husky – operacja desantowa wojsk brytyjskich i amerykańskich w dniu 10 lipca 1943 roku na Sycylii. Dowódcą, czuwającym nad przedsięwzięciem, został gen. Eisenhower. Wojskami lądowymi dowodził gen. Alexander, gen. Patton miał pod komendą 7. armię a gen. Montgomery’emu powierzono 8. armię. Desant zakończył się całkowitym powodzeniem, a alianci wkrótce wyparli Niemców i Włochów ze szturmowanej wyspy leżącej nieopodal Półwyspu Apenińskiego.
  • Hydra – kryptonim operacji nalotu na Peenemünde w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku. W efekcie uderzenie alianckiego lotnictwa zakończyło się pełnym sukcesem, paraliżując badania nad rakietami typu V-1 i V-2, jakie produkowano w tym niemieckim ośrodku.

I

  • Iceberg – przeprowadzona przez Amerykanów operacja przeciwko garnizonowi wyspy Okinawa, którą rozpoczęto 3 kwietnia 1945 roku i zakończono dopiero w lipcu tego samego roku. Pod względem zaangażowania sił desantujących na plażach wyspy, „Iceberg” było jednym z największych przedsięwzięć aliantów w okresie II wojny światowej. Kampania przeciwko Okinawie zakończyła się zwycięstwem Amerykanów i znacznie przyczyniła się do skrócenia czasu trwania wojny.
  • Immergrün – akcja przeciwpartyzancka zorganizowana przez Niemców w okresie 9-27 kwietnia 1944 roku na terenie Lubelszczyzny. W jej wyniku doszło do szeregu starć, w których m.in. zgrupowanie im. Wandy Wasilewskiej zadało spore straty nacierającemu przeciwnikowi.