Operacje – litery STUV

S

 • Schwarz – kolejna z operacji niemieckich zorganizowanych w celu zniszczenia jugosłowiańskiej partyzantki. Rozpoczęta 15 maja 1943 roku. W jej wyniku stoczono niezwykle krwawą bitwę w rejonie rzeki Sutjeski 21 maja-16 czerwca. Zakończyła się ona porażką wojsk faszystowskich.
 • Second Wind – atak dywersyjny na Massa na pięć dni przed rozpoczęciem ofensywy 5. armii we Włoszech. Zakończony zajęciem miejscowości w dniu 5 kwietnia 1945 roku.
 • Seelöwe – plan niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie z 1940 roku. 8 sierpnia rozpoczęto bitwę o Wielką Brytanię, którą toczono w czterech fazach. Od września ciężar działań przeniósł się na bombowce niemieckie, które swoimi atakami miały zniszczyć angielskie miasta oraz doprowadzić do upadku ducha bojowego Brytyjczyków. Wynikiem zażartych walk powietrznych była klęska Luftwaffe i zwycięstwo RAF-u wspomaganego przez lotników różnych nacji, w tym Polaków.
 • Shrapnel – plany założenia brytyjskiej bazy lotniczej na Wyspach Zielonego Przylądka z końca 1940 roku.
 • Silberfuchs – kryptonim niemieckiego ataku na Murmańsk z dnia 1 lipca 1941 roku. Nie przyniósł on zamierzonych efektów.
 • Sladgehammer – amerykański plan zakładający przeprowadzenie inwazji na francuskie wybrzeże 15 września 1942 roku. Tego dnia 6 dywizji alianckich miało lądować na brzegach okupowanej Francji skąd, po umocnieniu się, ruszyłyby one w dalszą drogę, wyzwalając terytorium francuskie. Wobec sprzeciwu Brytyjczyków i nieudanego lądowania pod Dieppe „Sledgehammer” nie został zrealizowany.
 • Slapstick – desant w Tarencie przy użyciu sił 8. armii brytyjskiej w dniu 9 września 1943 roku.
 • Sonneblume – operacja przewozu żołnierzy niemieckich Deutsches Afrika Korps na teren Północnej Afryki przeprowadzona w pierwszych miesiącach 1941 roku.
 • Störfang – czerwcowe (1942) natarcie 11. Armii na załogę Sewastopola. Operacja przeciwko twierdzy zakończyła się jej zdobyciem w pierwszych dniach lipca.
 • Stösser – operacja składowa ofensywy w Ardenach prowadzona przez spadochroniarzy ppłk von der Heydta. Ich zadaniem było opanowanie węzła komunikacyjnego w rejonie Baraque-Michel. Operacja nie zakończyła się sukcesem, bowiem Amerykanie szybko wyłapali niemieckich żołnierzy i uniemożliwili im wykonanie śmiałego planu.
 • Sturmwind I – rozpoczęta 10 czerwca 1944 roku operacja skierowana przeciw polskim i radzieckim oddziałom partyzanckim. Liczące 3000 ludzi oddziały na skutek bitwy, jaka się rozegrała pomiędzy nimi a wojskiem niemieckim, musiały ratować się ucieczką z okrążenia. Pozostające w pobliżu jednostki AK „Kalina” odrzuciły propozycję współdziałania z Armią Ludową i postanowiły przeczekać obławę w zaroślach i błotach. Wynikiem nierozsądnej decyzji były straty sięgające 65% stanu osobowego.
 • Sturmwind II – kolejna z operacji niemieckich zorganizowanych w celu zniszczenia polskiej i radzieckiej partyzantki w czerwcu 1944 roku. Tym razem celem ataku sił niemieckich były Lasy Janowskie. Zakończyła się połowicznym sukcesem Wehrmachtu. W toku walk część oddziałów polskich i radzickich wyrwała się z okrążenia. Część żołnierzy została wyłapana i odesłana do obozów koncentracyjnych.
 • Substance – rozpoczęta 21 lipca 1941 roku operacja przeprowadzania brytyjskiego konwoju z Gibraltaru na Maltę. Konwój dotarł na wyspę po trzech dniach podróży.
 • Sunrise – rozpoczęta 24 lipca 1941 roku operacja brytyjskiego lotnictwa przeciwko pancernikom „Scharnhorst”, „Gneisenau” i krążownikowi „Prinz Eugen”. Nalot na porty Brest i La Pallice zakończył się klapą.
 • Supercharge – jedno ze składowych działań drugiej bitwy pod El Alamein. Plan Montgomery’ego zakładał wbicie się w klinem przez południowy korytarz w zasiekach niemieckich utworzony dzięki akcji 30. Korpusu. Uderzenie zakończyło się powodzeniem i podzieleniem sił niemiecko-włoskich, co w znacznym stopniu przybliżyło Brytyjczyków do końcowego zwycięstwa.
 • Supergymnast – alternatywa dla operacji „Gymnast” proponowana przez Winstona Churchilla – zakładała użycie sił Stanów Zjednoczonych.

T

 • Ten-Go – akcja floty japońskiej przeciwko flocie amerykańskiej podczas bitwy o Okinawę w kwietniu 1945 roku. Zakończyła się klęską Japończyków.
 • Tonga – zrzut brytyjskiej 6. dywizji powietrznodesantowej w ramach operacji „Overlord”.
 • Torch – rozpoczęta 8 listopada 1942 roku aliancka inwazja na Afrykę Północną, którą przeprowadzono sprawnie i z zaangażowaniem dużej ilości żołnierzy. Efektem było uzyskanie zaskoczenia i przełamanie oporu niemieckich żołnierzy. Inwazja na Afrykę była pierwszym krokiem do wyzwolenia tych terenów spod panowania niemieckiego, do czego doszło w 1943 roku.
 • Trappenjagd – składowa operacji „Blau”, której główną wytyczną było opanowanie Półwyspu Kercz.
 • Treacle – operacja transportowania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich do Tobruku w sierpniu 1941 roku.
 • Triesteńska – operacja przeprowadzona przez Armię Jugosłowiańską w dniach 16 kwietnia-7 maja 1945 roku. Doprowadziła do wyzwolenia z rąk niemieckich Rijeki, Triestu, Istrii i Pomorza Słoweńskiego.

U

 • Uran – uderzenie radzieckie z dnia 19 listopada 1942 roku w celu okrążenia zgrupowania Grupy Armii „B” pod Stalingradem. Efektem ofensywy było zamknięcie w kotle 6. Armii gen. Paulusa.

V

 • Vagabund – akcja przeciwpartyzancka w dniach 8-22 czerwca 1944 roku w lasach parczewskich. Zakończyła się dla Niemców nieudaną próbą rozbicia polskich sił.
 • Velvet – plan z 1942 roku, którego celem było rozlokowanie na południowym skrzydle frontu radziecko-niemieckiego brytyjsko-amerykańskich eskadr lotnictwa myśliwskiego.