Polska w sojuszu alianckim

Polska armia stanowiła piątą siłę koalicji alianckiej, a polscy żołnierze uczestniczyli w szeregu najważniejszych bitew decydujących o losach II wojny światowej. Mimo tego pozycja Polski wśród sprzymierzonych była niewystarczająca do samodzielnego decydowania o losach kraju. Rząd RP na Emigracji przegrał pojedynek z ośrodkiem komunistycznym wspieranym przez Moskwę. Jak do tego doszło? W jaki sposób czołowy sojusznik mocarstw zachodnich został oddany do radzieckiej strefy wpływów?

Miejsce Polski w sojuszu alianckim:

Sojusz aliancki

Polskie umowy sojusznicze

Sojusznicze umowy wojskowe

Status prawny Rządu Emigracyjnego po wojnie

Uznanie żołnierzy AK za kombatantów


Rząd RP na Emigracji i jego stosunki z aliantami:

Przedwojenni sojusznicy

Wielka Brytania, Czechosłowacja, a może ZSRR?

Widziałem Polskę zdradzoną

Polska podczas konferencji w Teheranie

Alianci a Powstanie Warszawskie

Polska podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie

Sprawa Polski w polityce wielkich mocarstw