Polski system obrony powietrznej w 1939 roku

Pokaz dla cywilów działka przeciwlotniczego Boforsa zorganizowany w Krakowie w 1939 roku. Źródło zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

W ciągu 20 lat niepodległości Polska stworzyła działający system obrony powietrznej kraju. Choć został zbudowany bez użycia radaru oraz nowoczesnego sprzętu, który posiadał wtedy RAF, dla ówczesnego polskiego lotnictwa był szczytem techniki.

Kołyma – Polacy w radzieckich obozach

Karta obozowa Bronisława Radomskiego. Źródło zdjęcia: S. Warlikowski, "Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach".

Jednym z miejsc niewolniczej pracy była usytuowana w północno-wschodniej części ZSRR Kołyma, gdzie miliony więźniów straciło życie w trakcie prac w sowieckich obozach zorganizowanych w systemie Dalstroj.

Ruch ludowy w okresie II Rzeczpospolitej

Historia polskiego ruchu ludowego w latach 1921-1939. Okres II RP był dla ludowców czasem wzlotów i upadków, które zakończyły się przejściem do antysanacyjnej opozycji.