Opaska z gwiazdą Dawida

Opaski żydowskie – od 1 grudnia 1939 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa wszyscy Żydzi powyżej 12. roku życia byli zmuszeni nosić pod karą więzienia na prawym ramieniu białą opaskę z niebieską gwiazdą Dawida.

Stacja radiowa Świt

Pod Londynem zbudowano silną stację radiową, która przybrała nazwę Świt i udawała, że jest w Polsce. Kto słuchał tej stacji, nie mógł uwierzyć, że nie nadaje z okolic Warszawy.

Znak cichociemnych „Zo”

20 czerwca 1941 r. Wódz Naczelny Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski ustanowił Znak Spadochronowy, jako element wyróżniający nowy rodzaj wojsk polskich podczas tworzenia 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

Plan obrony Polski przed niemiecką agresją

W obliczu nieuchronnej niemieckiej agresji polskie władze przystąpiły do opracowywania planu obronnego. Ścierały się ze sobą dwie koncepcje, z których każda miała istotne braki.

Wizyta Sikorskiego w Moskwie i układ ze Stalinem

Na przełomie listopada i grudnia 1941 roku gen. Władysław Sikorski poleciał do ZSRR, by wizytować formowane tam polskie oddziały i rozmówić się z Józefem Stalinem. Wracał do Londynu z błędnym poczuciem zwycięstwa.

Historia Związku Odwetu i „Wachlarza”

Wraz z upływem czasu i coraz lepszą organizacją Polskiego Podziemia niezbędnym stało się usystematyzowanie systemu dywersji i sabotażu. Bieżąca walka znajdowała wyraz z rozkazach i wizji prowadzenia wojny przeciwko okupantowi przez gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”. Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej początkowo niechętnie zapatrywał się na otwarte wystąpienie przeciwko Niemcom, realnie oceniając szanse Polaków w […]

Wojsko Polskie we Francji

Wrzesień 1939 roku zastał Polskę nieprzygotowaną do nadchodzącej wojny. Szybka kampania udowodniła, że minął już czas długich batalii na polu bitwy. Niemcy wykorzystali taktykę Blitzkriegu, co pozwoliło im na stosunkowo szybkie, mimo waleczności polskiego żołnierza, przełamanie obrony. Tak mniej więcej wyglądał pierwszy tydzień walk, dalsze miały nieco więcej z bojów, które ówcześnie znała ludzkość i […]

Związek Odwetu

Koncepcja funkcjonowania Związku Walki Zbrojnej jako największej polskiej organizacji podziemnej na okupowanych przez Niemców terytoriach uwzględniała prowadzenie akcji dywersyjno-sabotażowych wymierzonych w przemysł militarny i gospodarkę okupanta. Po stworzeniu stabilnej i rozbudowanej struktury organizacji dowódca ZWZ zdecydował się na zintensyfikowanie aktywności bojowej członków ruchu oporu. 20 kwietnia 1940 roku gen. Stefan Rowecki wydał rozkaz o powołaniu […]

Walka o wolność i upadek komunizmu

Zakończenie II wojny światowej nie było końcem walki o wolność narodu polskiego. Przejęcie władzy przez komunistów, a przez to podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu wykształciło silny antykomunistyczny ruch oporu. Przybierał on formę organizacji militarnych prowadzących do konfrontacji zbrojnej (w tym antykomunistyczne podziemie jako ,,Żołnierze Wyklęci”), jak również ruchów politycznych (po wojnie Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz społecznych (Komitet […]