Juliusz Rómmel

Juliusz Rómmel (1881-1967) – generał Wojska Polskiego, w czasie kampanii wrześniowej dowódca Armii „Łódź”. Dowodził również obroną Warszawy. Urodził się 3 czerwca 1881 roku w Grodnia. Pochodził z rodziny o szlacheckich korzeniach. W 1903 roku ukończył Szkołę Artylerii w Petersburgu, po czym podjął się służby w armii carskiej. Dosłużył się tam stopnia pułkownika. Podczas I […]

Kazimierz Pużak

Kazimierz Pużak (1883-1950) – polski działacz socjalistyczny, polityk, jeden z kierowników Rady Jedności Narodowej. Używał pseudonimu „Bazyli”, zdradziecko pojmany przez Sowietów i osądzony w procesie szesnastu. Urodził się 26 sierpnia 1883 roku w Tarnopolu. Jego rodzicami byli Wojciech i Marcela z Chrycynów. W Tarnopolu uczęszczał do gimnazjum. Już tam zaangażował się w działalność polityczną i […]

Kazimierz Sosnkowski

Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) – polski wojskowy i polityk, Wódz Naczelny i zastępca prezydenta Rządu RP na Uchodźstwie, szef gabinetu tegoż rządu. Założyciel Związku Walki Czynnej i komendant Związku Walki Zbrojnej. Jeden z najbardziej zasłużonych i najlepiej znanych na Zachodzie polskich działaczy okresu II wojny światowej. Używał pseudonimów „Godziemba”, „Baca”, „Józef”, „Józef Godziemba”. Urodził się 19 […]

Zygmunt Berling

Zygmunt Berling (1896-1980) – polski wojskowy, polityk, generał Ludowego Wojska Polskiego oraz jeden z współtwórców 1. Armii Wojska Polskiego i Wojska Polskiego w ZSRS. Urodził się w Limanowej 27 kwietnia 1896 roku. Jeszcze przed wybuchem wojny udało się mu zdać egzamin dojrzałości. W szkole średniej zaangażował się w działalność niepodległościową, służył w Związku Strzeleckim. W […]

Maksymilian Ciężki

Maksymilian Ciężki (1898-1951) – podpułkownik Wojska Polskiego, polski kryptolog, kierownik sekcji Biura Szyfrów, walnie przyczynił się do złamania kodu Enigmy w okresie II wojny światowej. Urodził się 24 listopada 1898 roku w Szamotułach. Jego ojciec był z zawodu rolnikiem i początkowo podobną przyszłość przewidziano dla Maksymiliana, który wychowywał się, pracując w rodzinnym gospodarstwie. Uczęszczał do […]