Wojskowy trybunał Armii Czerwonej

Żołnierzy Armii Czerwonej oskarżono o niewykonanie rozkazu, którego w istotce nikt im nie wydał oraz o oddanie Niemcom wiosek… których nigdy nie widzieli na oczy.