Franciszek Dąbrowski

Franciszek Dąbrowski (1904-1962) – żołnierz Wojska Polskiego, służył w stopniu komandora, jeden z członków załogi broniącej Westerplatte i faktyczny dowódca defensywy Składnicy Tranzytowej. Używał pseudonimu „Kuba”. Urodził się 17 kwietnia 1904 roku w Budapeszcie. Z życiorysu spisanego przez samego Dąbrowskiego dowiadujemy się, iż w tym czasie jego ojciec przybywał w mieście jako oficer armii austro-węgierskiej. […]

Jan Bytnar

Jan Bytnar (1921-1943) – działacz niepodległościowy, członek Polskiego Podziemia, jeden z głównych bohaterów Akcji pod Arsenałem, podporucznik. Używał pseudonimów „Rudy”, „Krokodyl”, „Czarny”, „Janek”. Jego postać została scharakteryzowana w „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Urodził się 6 maja 1921 roku w Kolbuszowej. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych. Jego ojciec Stanisław służył w Wojsku Polskim, […]

Tadeusz Kutrzeba

Tadeusz Kutrzeba (1885-1947) – generał Wojska Polskiego, dowódca Armii „Poznań”, inicjator zaczepnego wyjścia nad rzekę Bzurę zwanego bitwą nad Bzurą. Urodził się 15 kwietnia w Krakowie. Pochodził z rodziny, w której silnie zakorzenione były tradycje wojskowe. Jego ojcem był kapitan armii austriackiej, Tomasz Kutrzeba, a matką Ludwika Szula. W 1896 roku rozpoczął naukę w szkole […]

Stefan Starzyński

Stefan Starzyński (1893-1943) – polski polityk, prezydent Warszawy, aktywny działacz konspiracyjny, jeden z najbardziej zasłużonych obrońców stolicy podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Ponadto świetny ekonomista. Urodził się 19 stycznia 1893 roku w Warszawie. Mieszkał na Powiślu przy ul. Dobrej. Nie mieszkał jednak w Warszawie, wychowywał się w Łowiczu. Tutaj rozpoczął edukację, ale kończył ją już […]

Bolesław Bierut

Bolesław Bierut (1892-1956) – polityk, działacz komunistyczny, Prezydent RP oraz premier PRL, współtwórca Polski Ludowej i przewodniczący Krajowej Rady Narodowej. Właściwie Bolesław Biernacki, „Bierut” to pseudonim. Używał również pseudonimów „Tomasz” i „Janowski”. Urodził się 18 kwietnia w Rurach Jezuickich, niedaleko Lublina. Pochodził z rodziny chłopskiej. Wkrótce przeniósł się wraz z rodzicami do Lublina, aby tam […]

Gwido Langer

Gwido Langer (1894-1948) – polski pułkownik, kryptolog i jeden z dowódców grupy pracującej nad złamaniem kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Urodził się 2 września 1894 roku w Żylinie, która ówcześnie znajdowała się na terytorium Austro-Węgier (obecnie miasto należy do Słowacji). Jego rodzina wywodziła się z Cieszyna i tam też w 1900 osiedli Langerowie. Ojciec Gwidona […]

Marceli Nowotko

Marceli Nowotko (1893-1942) – polski polityk, działacz komunistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Robotniczej i jej pierwszy I sekretarz. Był członkiem tzw. grupy inicjatywnej. Używał pseudonimów „Marian” i „Stary”. Urodził się 8 lipca 1893 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny fornali. Uczył się w Krasnem, a w 1906 roku rozpoczął pracę w charakterze pomocnika ogrodnika. W 1907 […]