Andrzej Stańczyk

Andrzej Stańczyk (1902-1973) – polski żołnierz, jeden z uczestników bitwy o Monte Cassino i członków 2. Korpusu Polskiego, pułkownik. Urodził się 28 listopada 1902 roku w Lubniu w powiecie myślenickim. Jego rodzicami byli Walenty i Maria Szczepaniec. Jak zaznacza w swoim życiorysie, w Lubniu pobierał pierwsze nauki, kończąc siedem klas szkoły podstawowej. Następnie, od 1914 […]

Henryk Sucharski

Henryk Sucharski (1898-1946) – oficer Wojska Polskiego, jeden z obrońców Polskiego Wybrzeża, dowódca garnizonu Westerplatte. Urodził się 12 listopada 1898 roku w Gręboszowie. Jego rodzicami byli Stanisław i Agnieszka z Bojków. Miał troje rodzeństwa. Pochodził z rodziny chłopskiej, co później skrzętnie wykorzystywała propaganda komunistyczna. Jego ojciec był szewcem i prowadził obok tego gospodarstwo rolne, którym […]

Kazimierz Dworak

Kazimierz Dworak (1895-1954) – polski wojskowy, generał Wojska Polskiego, dowódca Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeden z najbliższych współpracowników gen. Stanisława Maczka. Urodził się 7 stycznia 1895 roku w Rzeszowie. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec Józef był urzędnikiem. Jego matką była Maria Czaczka. Młody Kazimierz szybko dał się poznać jako dziecko nie tylko […]

Jan Jankowski

Jan Jankowski (1882-1953) – polski polityk, Delegat Rządu RP na Kraj, wicepremier, jeden z sądzonych przywódców polskiego podziemia w tzw. procesie szesnastu. Używał pseudonimów „Doktor”, „Jan”, „Klonowski”, „Soból”, „Sobolewski”. Urodził się 6 maja 1882 roku w Krassowie Wielkim. Jego ojcem był Józef, właściciel ziemski, a matką Julianna z Olędzkich. W 1900 roku zdał maturę, kończąc […]

Piotr Badmajew

Piotr Badmajew (ur. 1929) – polski działacz niepodległościowy, uczestnik Powstania Warszawskiego, w konspiracji używał ps. „Wicher”. Urodził się w 1929 roku w Warszawie. Wychowywał się w rodzinie i silnych tradycjach niepodległościowych. Jego ojciec, Włodzimierz był znanym i cenionym lekarzem. Co ciekawe, ojcem chrzestnym Badmajewa seniora był ostatni car Rosji, Mikołaj II. Po wybuchu rewolucji przeniósł […]

Władysław Gomułka

Władysław Gomułka (1905-1982) – polski polityk, aktywny działacz komunistyczny, I sekretarz PZPR, działacz Polskiej Partii Robotniczej. Podczas II wojny światowej inicjator powołania Krajowej Rady Narodowej i wicepremier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Używał pseudonimu „Wiesław”. Urodził się 6 lutego 1905 roku pod Krosnem. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny robotniczej. Jego rodzicami byli Jan, z zawodu górnik, […]

Michał Rola-Żymierski

Michał Rola-Żymierski (1890-1989) – właściwie Łyżwiński. Polski generał, jeden z dowódców Armii Ludowej, aktywny działacz komunistyczny i organizator zbrojnego oporu przeciw Niemcom na terenach okupowanych; Marszałek Polski. Używał pseudonimu „Rola”, który z czasem stał się integralnym członem jego nazwiska. Urodził się 4 września 1890 roku w Krakowie. Był synem Wojciecha Żymierskiego i Marii z domu […]