Wasilij Czujkow

Wasilij Czujkow – radziecki wojskowy, dowódca obrony Stalingradu, uhonorowany tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Urodził się 12 lutego 1900 roku w Sieriebrianie Prudy. W czasie rewolucji wstąpił do Armii Czerwonej. Był także członkiem partii bolszewickiej. Brał udział w walkach z ,,białymi” oraz wojnie polsko-bolszewickiej, w czasie której został poważnie ranny. W latach dwudziestych kształcił się na […]

Michaił Susłow

Michaił Susłow (1902-1982) – radziecki polityk, jeden z ważniejszych dygnitarzy partii bolszewickiej i współpracowników Józefa Stalina. Urodził się 21 listopada 1902 roku w Szachowskoje. Pochodził z biednej chłopskiej rodziny. Odebrał podstawowe wykształcenie. Bieda i brak odpowiedniego poziomu edukacyjnego stanowiły podatny grunt rewolucyjny. W 1918 roku Susłow zaangażował się w działalność Komsomołu. Pracował na rzecz komitetów […]

Łazar Kaganowicz

Łazar Kaganowicz (1893-1991) – radziecki polityk, jeden z najwyższych dygnitarzy w sowieckiej hierarchii, bliski współpracownik Józefa Stalina. Urodził się 22 listopada 1893 roku w Kabanach na terenie dzisiejszej Ukrainy. Pochodził z biednej rodziny, jego rodzice byli Żydami. Mimo początkowego podjęcia się nauki, musiał z niej zrezygnować na rzecz pracy zarobkowej. Dzięki umiejętnościom szewskim mógł podjąć […]

Richard Sorge

Richard Sorge (1895-1944) – radziecki szpieg działający w okresie II wojny światowej, głównie na terenie Japonii, gdzie został skazany na śmierć. Używał pseudonimu „Ramsay”. Urodził się 4 października 1895 roku w Sabunchi na terenie Azerbejdżanu (autorzy książki „Dr Sorge nadaje z Tokio” podają jako miejscowość jego urodzenia Adżykend). Jego ojciec Wilhelm Richard Sorge był inżynierem […]

Wiktor Krawczenko

Wiktor Krawczenko (1905-1966) – radziecki pisarz oraz funkcjonariusz partii komunistycznej, uciekinier polityczny, który po wojnie opisał swoje wspomnienia z pobytu na terenie stalinowskiego Związku Sowieckiego. Urodził się 11 października 1905 roku w Jekaterynosławiu. Był drugim spośród trzech synów Andrieja Fiodorowicza Krawczenki, rosyjskiego rewolucjonisty. W dzieciństwie Wiktor rzadko miał okazję przebywać z ojcem, którego wielokrotnie aresztowały […]

Józef Stalin

Józef Stalin (1892-1953) – właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, przywódca Związku Sowieckiego, dyktator, jeden z członków tak zwanej Wielkiej Trójki. Urodził się 21 grudnia 1878 roku w Gori na terenie Gruzji. Był synem Wissariona Dżugaszwili, z zawodu szewca, i Katarzyny Geładze. Istnieją pewne rozbieżności co do daty urodzin Józefa Stalina powodowane datowaniem przyjętych u jego biografów, […]

Kliment Woroszyłow

Kliment Woroszyłow (1881-1969) – wysoki dygnitarz wojskowy Związku Radzieckiego, marszałek, członek Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina. Urodził się 4 lutego 1881 roku w Wierchnije. Pochodził z robotniczej rodziny, od najmłodszych lat musiał ciężko pracować. Od dziesiątego roku życia był zatrudniony w Kopalni Hołubowskiej. Życiorys ten sprzyjał jego karierze w komunistycznym […]

Siemion Budionny

Siemion Budionny (1883-1973) – radziecki wojskowy, marszałek, jeden z głównych dowódców w czasie kampanii radzieckiej. Urodził się 13 kwietnia 1883 roku w Koziurynie. Początkowo podejmował się prac dorywczych, by w 1903 roku wstąpić do carskiej armii. Został wysłany na front dalekowschodni, gdzie brał udział w wojnie przeciwko Japonii. Dowództwo dostrzegło jego talent, co umożliwiło mu […]

Gieorgij Żukow

Gieorgij Żukow (1896-1974) – marszałek radzieckiej armii, jeden z głównych dowódców Armii Czerwonej podczas II wojny światowej, minister obrony narodowej ZSRR. Urodził się 19 listopada 1896 roku we wsi Striełkowka znajdującej się w guberni kałuskiej. Pochodził z bardzo biednej rodziny, co podkreśla w swoich wspomnieniach, pisząc o starym domu zapadającym się jednym rogiem w ziemię. […]