Iwan Koniew

Iwan Koniew (1897-1973) – sowiecki dowódca wojskowy, marszałek, jeden z głównodowodzących w operacji berlińskiej. Urodził się 28 grudnia 1897 roku. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny chłopskiej. Nie mając wielkich perspektyw, postanowił rozpocząć karierę militarną. Mimo chłopskiego pochodzenia, dosłużył się najwyższego stopnia w wojsku radzieckim i dowodził ogromnymi zawiązkami taktycznymi. Służbę wojskową rozpoczął w 1915 roku, […]

Wiaczesław Mołotow

Wiaczesław Mołotow (1890-1986) – przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, radziecki minister spraw zagranicznych, jeden z najważniejszych polityków II wojny światowej oraz najbliższych współpracowników Józefa Stalina. Naprawdę nazywał się Skriabin, Mołotow był pseudonimem, którego używał podczas pisania artykułów do prasy robotniczej, z czasem jednak stał się jego oficjalnym nazwiskiem. Urodził się 9 marca 1890 roku w osadzie […]

Anastas Mikojan

Anastas Mikojan (1895-1978) – radziecki polityk, jeden z najwyższych dygnitarzy partii komunistycznej, zajmował się kwestiami zaopatrzenia Armii Czerwonej w okresie II wojny światowej. Urodził się 27 listopada 1895 roku w Sanain na terytorium Armenii. Pochodził z biednej rodziny, jednak sukcesy naukowe umożliwiły mu edukację w prestiżowym w tym czasie Armeńskim Seminarium Duchownym w Tbilisi (niegdyś […]

Konstanty Rokossowski

Konstanty Rokossowski (1896-1968) – marszałek radziecki oraz polski, dowódca 2. Frontu Białoruskiego, jeden z najważniejszych dowódców podczas operacji berlińskiej. Urodził się 21 grudnia 1896 roku w Wielkich Łukach lub w Warszawie (nie możemy być pewni, gdyż Rokossowski sam zmieniał miejsce swojego urodzenia, aby zataić polskie pochodzenie). Niektóre źródła twierdzą, iż miejscem jego urodzenia mogła być […]

Siemion Timoszenko

Siemion Timoszenko (1895-1970) – radziecki wojskowy, marszałek ZSRR, jeden z najważniejszych dowódców Armii Czerwonej okresu II wojny światowej. Urodził się 18 lutego 1895 roku w Furmance. W czasie I wojny światowej walczył w carskiej armii, by następnie zaciągnąć się do rewolucyjnej Armii Czerwonej. Brał udział w walkach z wojskami ,,białych”, a następnie dowodził dywizjami kawalerii […]

Ławrientij Beria

Ławrientij Beria (1899-1953) – działacz komunistyczny, szef NKWD oraz jeden z głównych wykonawców „wielkich czystek”. Bliski współpracownik Józefa Stalina.   Urodził się 29 marca 1899 roku w Merkheuli leżącej w Abhazji. Pochodził z niezamożnej rodziny chłopskiej. Edukację rozpoczął w technikum w Suchumi, a następnie studiował na wydziale inżynierii w Baku. W tym mieście rozpoczął swoją […]