Żądania Niemiec względem Polski przed II wojną światową

Niemcy wielokrotnie zgłaszały konkretne żądania ustępstw ze strony Polski. Podporządkowanie się oczekiwaniom III Rzeszy byłoby jednak równoznaczne z częściową utratą suwerenności. Dlatego też polskie władze postanowiły żądania odrzucić.

Eksperymenty na więźniach – zamrażanie w Dachau

Eksperymenty w Dachau - ofiara tracąca przytomność podczas eksperymentu z ciśnieniem. Źródło zdjęcia: Wikipedia, domena publiczna.

Eksperymenty z zamrażaniem prowadzono w Dachau od sierpnia 1942 roku do mniej więcej maja 1943 roku, głównie na użytek niemieckich sił powietrznych. Sprawdzano, jak przywracać zdrowie ludziom poważnie wychłodzonym lub zmarzniętym.

Hiperinflacja w Republice Weimarskiej

Wartość niemieckiej marki spadała każdego dnia, osiągając u szczytu astronomiczny przelicznik – za jednego amerykańskiego dolara płacono ponad 4 biliony marek!

Czym był pakt antykominternowski?

W najprostszym ujęciu pakt antykominternowski był przymierzem państw przeciwnych komunizmowi i rozszerzaniu światowej rewolucji komunistycznej. To jednak mocno uproszczona definicja.

Czym była Mała Ententa?

Idea „Małej Ententy” miała stanowić zabezpieczenie dla mniejszych państw Europy Środkowej. Była także szczególnym wymiarem wpływów Francji w tej części Europy oraz dobrych relacji łączących ją z wybranymi krajami regionu.

Układ z Locarno – rewizja porządku wersalskiego

Podpisanie układu z Locarno może być uznane za jeden z kluczowych momentów dwudziestolecia międzywojennego. W praktyce jednak okazał się bezużyteczny. Miał zagwarantować Europie pokój, zagwarantował jedynie spokojny sen Francuzów.