Układ Sikorski-Majski

Historia jednego z najważniejszych porozumień polsko-radzieckich nazwanego umownie od nazwisk sygnatariuszy układem Sikorski-Majski z 1941 roku.

Konferencja w Jałcie

Historia jednej z najważniejszych konferencji przywódców państw alianckich – w Jałcie zdecydowano o losach powojennego świata.

Lend Lease Act

Historia współpracy państw sojuszu alianckiego uregulowanej podpisaniem umowy polityczno-wojskowej nazwanej Lend Lease Act.