Układ Sikorski-Majski

Historia jednego z najważniejszych porozumień polsko-radzieckich nazwanego umownie od nazwisk sygnatariuszy układem Sikorski-Majski z 1941 roku.

Konferencja w Jałcie

Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin na konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas ta „wielka trójka” podejmowała decyzje w sprawie Polski bez konsultacji ich z polskim rządem emigracyjnym. Fakt ten dobitnie świadczył o tym, że rząd emigracyjny – wbrew zapewnieniom gen. Sikorskiego – nie był równorzędnym partnerem politycznym dla głównych mocarstw alianckich (Wikipedia, domena publiczna).

Historia jednej z najważniejszych konferencji przywódców państw alianckich – w Jałcie zdecydowano o losach powojennego świata.

Lend Lease Act

Prezydent Roosevelt. Zdjęcie za: https://www.uaf.edu/tribal/academics/112/unit-2/indianreorganizationact1934.php

Historia współpracy państw sojuszu alianckiego uregulowanej podpisaniem umowy polityczno-wojskowej nazwanej Lend Lease Act.