Konferencje w Quebec

Historia konferencji w Quebec, podczas której alianci zachodni wypracowali założenia wspólnej polityki militarnej.

Karta Atlantycka

Historia podpisania Karty Atlantyckiej oraz znaczenie dokumentu dla funkcjonowania sojuszu państw sprzymierzonych.

Konferencje waszyngtońskie

Omówienie najważniejszych ustaleń szeregu konferencji waszyngtońskich, podczas których zachodni dyplomaci omawiali bieżące kwestie polityczne i militarne II wojny światowej.

Konferencje moskiewskie

Historia pięciu konferencji moskiewskich, w czasie których przedstawiciele aliantów spotykali się, by ustalić wspólne założenia polityki.

Sprawa zbrodni katyńskiej

Historia zbrodni katyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych aspektów i reakcji społeczności międzynarodowej na informację o odkryciu grobów.

Państwa Osi – sojusznicy Hitlera?

Omówienie aspektów sojuszu poszczególnych państw tworzących koalicję faszystowską skupioną wokół III Rzeszy, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Japonii i europejskich sojuszników Niemiec.

Konferencja w Poczdamie

Historia ostatniej konferencji Wielkiej Trójki, która odbyła się w 1945 roku w Poczdamie. Ustalenie nowego porządku świata było początkiem Zimnej Wojny.