Konferencje w Quebec

Konferencja w Quebec. Zdjęcie za: https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/1603671,anthony-eden-%E2%80%93-prawa-reka-churchilla

Historia konferencji w Quebec, podczas której alianci zachodni wypracowali założenia wspólnej polityki militarnej.

Karta Atlantycka

Roosevelt i Churchill. Zdjęcie za: https://dzieje.pl/aktualnosci/75-rocznica-podpisania-karty-atlantyckiej

Historia podpisania Karty Atlantyckiej oraz znaczenie dokumentu dla funkcjonowania sojuszu państw sprzymierzonych.

Państwa Osi – sojusznicy Hitlera?

Hitler i Mussolini. Zdjęcie za: Wikipedia. 

Omówienie aspektów sojuszu poszczególnych państw tworzących koalicję faszystowską skupioną wokół III Rzeszy, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Japonii i europejskich sojuszników Niemiec.

Konferencje waszyngtońskie

Omówienie najważniejszych ustaleń szeregu konferencji waszyngtońskich, podczas których zachodni dyplomaci omawiali bieżące kwestie polityczne i militarne II wojny światowej.

Konferencje moskiewskie

Jedna z konferencji moskiewskich. Zdjęcie za: https://bilahata.net/pro-dyviziyu-halychyna-rosiya-zayavlyaje-a-pro-svoji-ss-pidrozdily-movchyt/https://bilahata.net/pro-dyviziyu-halychyna-rosiya-zayavlyaje-a-pro-svoji-ss-pidrozdily-movchyt/

Historia pięciu konferencji moskiewskich, w czasie których przedstawiciele aliantów spotykali się, by ustalić wspólne założenia polityki.

Sprawa zbrodni katyńskiej

Odkrycie grobów w Katyniu. Zdjęcie za: https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2938144,warstwy-cial-jedne-na-drugich-mackiewicz-i-goetel-o-poszukiwaniu-prawdy-o-katyniu

Historia zbrodni katyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych aspektów i reakcji społeczności międzynarodowej na informację o odkryciu grobów.

Konferencja w Poczdamie

Konferencja w Poczdamie. Zdjęcie za: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Byrnes-James-Francis;3882483.html.

Historia ostatniej konferencji Wielkiej Trójki, która odbyła się w 1945 roku w Poczdamie. Ustalenie nowego porządku świata było początkiem Zimnej Wojny.