Konferencja w Abbeville

Omówienie decyzji niechlubnej konferencji w Abbeville, w czasie której mocarstwa zachodnie zrezygnowały z wydatnej pomocy Polsce zaatakowanej przez hitlerowskie Niemcy.

Wydarzenia polityczne II wojny światowej

Przez blisko sześć lat koalicja aliancka zyskiwała kolejnych popleczników, tworząc potężny sojusz militarno-polityczny. Mimo deklarowanych szczytnych ideałów, nie wszystkie państwa zostały potraktowane jednakowo. Przez lata arbitralne rozstrzygnięcia aliantów były źródłem napięć i konfliktów międzynarodowych. Wypracowany jeszcze w czasie II wojny światowej nowy ład okazał się jednak na tyle trwały, iż zagwarantował pokojowe współistnienie największych mocarstw. […]