Konferencja w Abbeville

Chamberlain i Hitler w Monachium. Zdjęcie za: https://challenge-magazine.org/2021/08/23/challenge-archive-soviet-here-is-the-truth/.

Omówienie decyzji niechlubnej konferencji w Abbeville, w czasie której mocarstwa zachodnie zrezygnowały z wydatnej pomocy Polsce zaatakowanej przez hitlerowskie Niemcy.

Wydarzenia polityczne II wojny światowej

Przez blisko sześć lat koalicja aliancka zyskiwała kolejnych popleczników, tworząc potężny sojusz militarno-polityczny. Mimo deklarowanych szczytnych ideałów, nie wszystkie państwa zostały potraktowane jednakowo. Przez lata arbitralne rozstrzygnięcia aliantów były źródłem napięć i konfliktów międzynarodowych. Wypracowany jeszcze w czasie II wojny światowej nowy ład okazał się jednak na tyle trwały, iż zagwarantował pokojowe współistnienie największych mocarstw. […]

Konferencja w Poczdamie

Konferencja w Poczdamie. Zdjęcie za: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Byrnes-James-Francis;3882483.html.

Historia ostatniej konferencji Wielkiej Trójki, która odbyła się w 1945 roku w Poczdamie. Ustalenie nowego porządku świata było początkiem Zimnej Wojny.