Wydarzenia polityczne II wojny światowej

Przez blisko sześć lat koalicja aliancka zyskiwała kolejnych popleczników, tworząc potężny sojusz militarno-polityczny. Mimo deklarowanych szczytnych ideałów, nie wszystkie państwa zostały potraktowane jednakowo. Przez lata arbitralne rozstrzygnięcia aliantów były źródłem napięć i konfliktów międzynarodowych. Wypracowany jeszcze w czasie II wojny światowej nowy ład okazał się jednak na tyle trwały, iż zagwarantował pokojowe współistnienie największych mocarstw.

Lend Lease Act

Współpraca aliantów zachodnich z ZSRR

Czym była „Wielka Trójka”?

Układ Sikorski-Majski

Karta Atlantycka

Sprawa zbrodni katyńskiej

Katastrofa w Gibraltarze

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych