Konfederacja polsko-czechosłowacka

Polscy generałowie i politycy na fotografii z czerwca 1943 roku. Od lewej: Tadeusz Romer, gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders i gen. Tadeusz Klimecki (Wikimedia/CAW, domena publiczna).

Niezgoda wokół stosunków z ZSRR ostatecznie przekreśliła plany konfederacji z Polską. Oba państwa wybrały zupełnie inną drogę, zrywając przymierze.

Powojenne awantury Jana Zumbacha

Co po wojnie robił Jan Zumbach, jeden z bohaterów legendarnego Dywizjonu 303? Jak to co, dalej strzelał, był najemnikiem w Afryce, a przy okazji szmuglował towary i robił szemrane interesy.

Skaza na wizerunku generała MacArthura

Bombowce Boeing B-29 z 468th Bombardment Group zrzucają bomby na japońskie stanowiska w Birmie 22 marca 1945 roku. Źródło: Wikimedia/USAF, domena publiczna.

Jak wielu innych słynnych dowódców wojskowych, MacArthur nie był ideałem, a na jego wizerunku dużą skazą była rola, jaką odegrał podczas protestu weteranów I wojny światowej.