Dwuwładza na ziemiach polskich

W momencie wkroczenia sił niemieckich na ziemie polskie do pracy przystąpiły faszystowskie organizacje militarne i paramilitarne, organizując z miejsca aparat represji. Wbrew obiegowej opinii, jakoby winą za ten stan rzeczy należało obarczyć jedynie formacje SS i policji, znaczną część odpowiedzialności za zbrodnie na ludności cywilnej ponoszą żołnierze Wehrmachtu. Po pierwsze, do 25 października 1939 roku […]