Kalendaria II wojny światowej – rok 1940

Styczeń 1940 1 stycznia – powszechna mobilizacja na terenie Wielkiej Brytanii. 6 stycznia – masowa egzekucja ludności polskiej w Poznaniu. 13 stycznia – zamieszanie na granicy belgijsko-niemieckiej. Belgowie ogłaszają stan powszechnej mobilizacji. 19 stycznia – Finowie zdobywają Salla. 22 stycznia – Niemcy rozstrzeliwują w Palmirach około 80 Polaków.   Luty 1940 1 lutego – rusza ofensywa Armii Czerwonej prowadzona przez gen. […]