Kalendaria II wojny światowej – rok 1941

Styczeń 1941

 • 3 stycznia – wojska brytyjskie rozpoczynają w Afryce Północnej bitwę o Bardię.
 • 4-5 stycznia – Bardia pada łupem wojsk brytyjskich. 45 tys. włoskich żołnierzy dostaje się do niewoli.
 • 7 stycznia – okrążanie Tobruku przez wojska brytyjskie zakończone.
 • 10 stycznia – trwają walki powietrzno-morskie w pobliżu Malty, gdzie uszkodzony zostaje lotniskowiec brytyjski „Ilustrious”.
 • 21 stycznia – trwają walki o Tobruk, Brytyjczycy wkraczają do miasta.
 • 22 stycznia – upadek włoskiego garnizonu w Tobruku, alianci biorą do niewoli ok. 30 tys. jeńców.
 • 24 stycznia – w Afryce Północnej trwają walki pancerne w rejonie Mechili.
 • 31 stycznia – zostaje opracowany plan „Barbarossa”.

Luty 1941

 • 6 lutego – Brytyjczycy wkraczają do Benghazi.
 • 11 lutego – do Afryki Północnej przybywa gen. Erwin Rommel, dowódca niemieckiego korpusu, który ma wesprzeć działania Włochów w tym rejonie.
 • 27 lutego – ofensywa brytyjska w Afryce Północnej zostaje przerwana z powodu braku wystarczającej ilości sił do prowadzenia dalszego uderzenia.

Marzec 1941

 • 1 marca – Bułgaria przystępuje do paktu trzech.
 • 3 marca – Cyrenajka znajduje się w rękach brytyjskich. Rommel opracowuje pierwsze plany kontrofensywy.
 • 4 marca – alianci atakują Lofoty, gdzie zdobywają niemiecką maszynę szyfrującą Enigma
 • 7 marca – Brytyjczycy przybywają do Grecji, tworząc korpus ekspedycyjny.
 • 11 marca – ustanowienie umowy handlowej Lend Lease Act pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.
 • 15 marca – wojska włosko-niemieckie w Afryce Północnej rozpoczynają pierwszą wspólną ofensywę pod dowództwem gen. Rommla.
 • 24 marca – wojska Osi w Afryce Północnej opanowują El Agheila.
 • 25 marca – chwilowo Jugosławia przystępuje do paktu trzech.
 • 28 marca – koło przylądka Matapan trwają walki morskie pomiędzy Brytyjczykami i Włochami. Aliantom udaje się zatopić 3 krążowniki i 2 niszczyciele przeciwnika.

Kwiecień 1941

 • 5 kwietnia – zapada decyzja o formowaniu Polskich Sił Zbrojnych w Kanadzie.
 • 6 kwietnia – Niemcy rozpoczynają działania zbrojne przeciw Grecji i Jugosławii.
 • 11 kwietnia – wojska Osi w Afryce Północnej rozpoczynają walki o Tobruk.
 • 12 kwietnia – kapitulacja jugosłowiańskiej stolicy, Belgradu.
 • 13 kwietnia – Węgrzy rozpoczynają działania przeciw Jugosławii.
 • 15 kwietnia – Chorwacja przystępuje do paktu trzech.
 • 17 kwietnia – podpisanie kapitulacji Jugosławii. W kraju zaczyna się organizować zbrojne podziemie, które podejmie ciężar walki przeciwko Niemcom. Brytyjczycy wkraczają do Iraku.
 • 27 kwietnia – Niemcy wkraczają do Aten. Trwa ewakuacja brytyjskich sił ekspedycyjnych z Grecji.
 • 29 kwietnia – Grecja w rękach niemieckich.

Maj 1941

 • 2 maja – do Libii przybywa długo wyczekiwania przez Rommla 15. Dywizja Pancerna.
 • 10 maja – zastępca Hitlera, odlatuje do Wielkiej Brytanii. Przyczyną ma być rzekoma misja pokojowa.
 • 18 maja – gdyński port opuszczają pancernik „Bismarck” i towarzyszący mu krążownik „Prinz Eugen”.
 • 20 maja – Niemcy rozpoczynają operację „Merkury” – lądowanie na Krecie, którą zajęły wcześniej wojska brytyjskie.
 • 24 maja – walki pomiędzy niemieckim pancernikiem „Bismarck” oraz brytyjskim zespołem pościgowym. W toku starcia zatopiony zostaje brytyjski krążownik „Hood”.
 • 27 maja – po długim pościgu alianckie okręty osaczają niemiecki pancernik „Bismarck”. Walki przypieczętowują los okrętu, który zostaje zatopiony. Tymczasem na Krecie zapada decyzja o ewakuacji brytyjskich żołnierzy.
 • 30 maja – Niemcy opanowują Kretę. Trwa ewakuacja brytyjskiego garnizonu. 13 tys. ludzi dostaje się do niewoli.

Czerwiec 1941

 • 4 czerwca – przedstawiciele polskiej inteligencji rozstrzelani we Lwowie.
 • 18 czerwca – Niemcy i Turcja podpisują układ o nieagresji.
 • 22 czerwca – rozpoczyna się operacja „Barbarossa”. Niemcy, już po agresji, wypowiadają wojnę Związkowi Sowieckiemu i przystępują do wykonywania uderzenia.
 • 24 czerwca – Słowacja przystępuje do paktu trzech.
 • 26 czerwca – do walk przeciwko Związkowi Sowieckiemu przyłączają się Finowie. Włosi wysyłają specjalny korpus mający za zadanie wspomaganie Niemców na froncie wschodnim.
 • 28 czerwca – niemiecka ofensywa trwa w najlepsze. Na całym froncie Wehrmacht odnosi duże sukcesy. Zajęty zostaje Mińsk.

Lipiec 1941

 • 1 lipca – Amerykanie organizują operację zajęcia Islandii. Niemcy zajmują Rygę.
 • 3-4 lipca – w Związku Sowieckim przebywa premier Polskiego Rządu na Emigracji gen. Sikorski.
 • 7 lipca – zluzowanie garnizonu brytyjskiego na Islandii przez Amerykanów.
 • 11 lipca – Niemcy przekraczają Dniepr.
 • 24 lipca – brytyjskie lotnictwo uszkodziło krążownik niemiecki „Scharnhorst”. Francuzi przekazują Japończykom bazy w Indochinach.
 • 30 lipca – w Londynie podpisany zostaje układ pomiędzy Polskim Rządem na Emigracji z Związkiem Sowieckim nazwany układem Majski-Sikorski, od nazwisk sygnatariuszy dokumentu.

Sierpień 1941

 • 5 sierpnia – Amerykanie i Brytyjczycy podpisują Kartę Atlantycką.
 • 14 sierpnia – polsko-radziecka umowa wojskowa.
 • 20 sierpnia – wojska Osi w Afryce Północnej rozpoczynają regularne oblężenie twierdzy w Tobruku.
 • 25 sierpnia – Brytyjczycy i Sowieci zajmują Iran.
 • 29 sierpnia – Niemcy zajmują Tallin.

Wrzesień 1941

 • 8 września – Niemcy docierają do do Leningradu, gdzie wkrótce rozpoczynają oblężenia miasta.
 • 11 września – rozpoczęcie walk niemiecko-sowieckich na Półwyspie Krymskim.
 • 12 września – cztery armie radzieckie znajdują się w okrążeniu niemieckich oddziałów w rejonie Kijowa.
 • 19-20 września – Niemcy zajmują Kijów, gdzie do niewoli dostaje się 665 tys. żołnierzy sowieckich.
 • 30 września – rozpoczyna się niemieckie natarcie na Moskwę.

Październik 1941

 • 2 października – do nacierających od południa na Moskwę wojsk niemieckich dołączają oddziały zgromadzone w północnej części Związku Sowieckiego.
 • 3 października – Niemcy zajmują Orzeł.
 • 6 października – utworzona zostaje 2. Armia Pancerna pod dowództwem gen. Guderiana.
 • 7 października – do Moskwy przybywa marsz. Żukow, który obejmuje dowodzenie nad wojskami broniącymi stolicy.
 • 13 października – Amerykanie odwołują ustawę o neutralności.
 • 16 października – niemieccy żołnierze zajmują Odessę.
 • 19 października – przeniesienie radzieckiego rządu do Kujbyszewa z powodu bezpośredniego zagrożenia Moskwy. Józef Stalin decyduje się na pozostanie w stolicy.
 • 27-28 października – niemieccy żołnierze zajmują przesmyk Iszumski na Krymie, skąd wycofuje się Armia Czerwona.
 • 30 października – rozpoczęcie bitwy niemiecko-sowieckiej o Sewastopol.

Listopad 1941

 • 5 listopada – Japończycy podejmują ostateczną decyzję o zaatakowaniu Stanów Zjednoczonych. Umowa Lend Lease Act obejmuje Związek Sowiecki.
 • 18 listopada – w Afryce Północnej Brytyjczycy rozpoczynają ofensywę opatrzoną kryptonimem „Crusader”.
 • 21 listopada – Niemcy zdobywają Rostów.
 • 26 listopada – japońska grupa okrętów przeznaczona do zaatakowania Pearl Harbor wyrusza w morze.
 • 28 listopada – walki niemiecko-brytyjskie pod Tobrukiem.
 • 30 listopada – kontrofensywa radziecka doprowadza do zajęcia Rostowa przez Armię Czerwoną.

Grudzień 1941

 • 5 grudnia – Wielka Brytania decyduje się na wypowiedzenie wojny sojusznikom niemieckim, Węgrom, Rumunii i Finlandii.
 • 6 grudnia – sowieckie wojska w rejonie Moskwy rozpoczynają kontrofensywę.
 • 7 grudnia – Japończycy bez wypowiedzenia wojny zaatakowali bazę marynarki amerykańskiej w Pearl Harbor na Hawajach, gdzie zginęło blisko 2400 ludzi, dodatkowo uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad dwadzieścia amerykańskich okrętów wojennych. USA i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Japonii.
 • 8 grudnia – Japończycy przystępują do lądowania na Półwyspie Malajskim.
 • 9 grudnia – japońscy żołnierze zajmują Tarawę.
 • 10 grudnia – Japończycy przystępują do lądowania na Filipinach. Japońskie samoloty zatapiają pancernik „Prince of Wales” i krążownik „Repulse”. Zajęty zostaje Guam.
 • 11 grudnia – Niemcy i Włochy wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym.
 • 16 grudnia – japońskie siły desantowe lądują na Borneo.
 • 17 grudnia – trwają zacięte walki niemiecko-sowieckie w rejonie Sewastopola.
 • 18 grudnia – Japończycy lądują w Hongkongu.
 • 19 grudnia – Adolf Hitler przejmuje bezpośrednie dowodzenie nad armią niemiecką.
 • 21 grudnia – Japończycy lądują na Mindanao.
 • 23 grudnia – wojska japońskie zajmują wyspę Wake. Na Filipinach trwa odwrót wojsk alianckich na Półwysep Bataan.
 • 25 grudnia – Japończycy opanowują Hongkong.
 • 28 grudnia – do Polski przybywają polscy komuniści przysłani z ZSRR i sformowani w tzw. Grupę Inicjatywną. Zostają zrzuceni na spadochronach.
 • 29 grudnia – na Filipinach rozpoczynają się walki o twierdzę Corregidor.
 • 30 grudnia – Armia Czerwona zdobywa Kaługę.