Wykorzystanie kolaborantów przez Niemcy w czasie II wojny światowej

Ekspansja militarna była jednym z kluczowych elementów budowy potęgi III Rzeszy. Na zajętych terenach naziści przystąpili do realizacji zbrodniczych planów eksterminacji ludności uważanej za rasowo gorszą. Nie przeszkadzało im to jednak w podejmowaniu czasowej lub stałej współpracy z reprezentantami poszczególnych państw i narodów. Kolaboranci? Nie tylko Quisling Szczegółowe rozważania dotyczące niemieckiego rasizmu zostaną przedstawione w […]

Powstanie narodowego socjalizmu – początki nazistów

Omówienie ewolucji i założeń narodowego socjalizmu wymaga w pierwszej kolejności odwołania się do historii powstania doktryny. Nazizm nie pojawił się bowiem samorzutnie, będąc naturalną konsekwencją ewolucji światopoglądowej, dla której fundament stanowiły nacjonalizm, antysemityzm, rasizm, a przede wszystkim włoski faszyzm. W konsekwencji jest uznawany za ideologię eklektyczną, łączącą elementy innych koncepcji, swego rodzaju zlepek poglądów, nierzadko […]