Charles de Gaulle

Charles de Gaulle (1890-1970) – francuski polityk i generał, stał na czele emigracyjnego rządu Francji, przywódca Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, premier Francji, twórca konstytucji. Urodził się 22 listopada 1890 roku w Lille. Rodzice nadali mu imiona Charles-Andre-Marie-Joseph. Był synem Henri de Gaulle’a, wykładowcy i pedagoga oraz Jeanne Maillot (mieli dziewięcioro dzieci). Charles wychowywał się w […]

Georges Bonnet

Georges Bonnet (1889-1973) – francuski polityk, wielokrotny minister, ambasador w Stanach Zjednoczonych, członek Partii Radykalnej. Urodził się 23 lipca 1889 roku w Paryżu. Uzyskał wykształcenie prawnicze. Następnie krótko praktykował i jeszcze przed I wojną światową zaangażował się w politykę. Karierę ułatwił mu mariaż z przedstawicielką arystokratycznego rodu, co pomogło mu wejść na polityczne salony i […]

Alphonse Georges

Alphonse Georges (1875-1951) – francuski wojskowy, generał i dowódca z okresu II wojny światowej. Urodził się 15 sierpnia 1875 roku w Montlucon. Karierę wojskową rozpoczął w Akademii Wojskowej w Saint-Cyr, którą ukończył z bardzo dobrym wynikiem w 1897 roku. Następnie otrzymał przydział do francuskich wojsk stacjonujących w Algierii i Maroku, gdzie prowadził działania przeciwko miejscowym […]

Maurice Gamelin

Maurice Gamelin (1872-1958) – francuski wojskowy, wiceprzewodniczący Najwyższej Rady Wojennej, głównodowodzący sił francusko-brytyjskich w czasie niemieckiej ofensywy z 1940 roku. Urodził się 20 września 1872 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny o dużych wojskowych tradycjach. Jego ojciec walczył m.in. w wojnie między wojskami napoleońskimi a siłami dynastii sabaudzkiej. Gamelin wychowywał się w domu, w którym […]

Philippe Pétain

Philippe Pétain i Pierre Laval (Wikipedia, domena publiczna).

Philippe Pétain (1856-1951) – marszałek francuski, polityk, szef rządu Vichy, jeden z głównych działaczy francuskich podczas I i II wojny światowej. Urodził się 24 kwietnia 1856 roku w Cauchy-a-la-Tour w prowincji Pas de Calais. Urodził się w średnio zamożnej rodzinie, dla której podstawą była praca na roli. Pierwsze nauki pobierał w lokalnej szkółce, a następnie […]

Henri Giraud

Henri Giraud (1879-1949) – francuski generał i polityk, członek Najwyższej Rady Wojennej. Urodził się 18 stycznia 1879 roku w Paryżu. W 1900 roku ukończył akademię wojskową w Saint-Cyr, a następnie wszedł do czynnej służby. Walczył w czasie I wojny światowej, odnosząc ciężkie rany i dostając się do niemieckiej niewoli. Uciekł z obozu jenieckiego i przedostał […]

Eduard Daladier

Eduard Daladier (1884-1970) – francuski polityk, zwolennik polityki ustępstw względem Adolfa Hitlera, premier Francji. Urodził się 18 czerwca 1884 w Carpentras. Pochodził z ubogiej rodziny, co w warunkach początku XX wieku znacząco utrudniało polityczną karierę. Jeszcze przed I wojną światową starał się o elekcję do francuskiego parlamentu, ale poniósł porażkę. W czasie wojny służył we […]

Maxime Weygand

Maxime Weygand (1867-1965) – generał francuski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych we Francji, dowódca francuskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, minister obrony w rządzie Vichy. Jeden z bohaterów francuskiej strony w czasie I wojny światowej. Urodził się 21 stycznia 1867 roku w Brukseli. W latach 1886-88 kształcił się w słynnej Szkole Wojskowej w Saint-Cyr, gdzie uczył […]

Pierre Laval

Philippe Pétain i Pierre Laval (Wikipedia, domena publiczna).

Pierre Laval (1883-1945) – francuski polityk, jeden z kolaborantów wchodzących w skład władz Republiki Vichy. Urodził się 28 czerwca 1883 roku w Châteldon. Pochodził z zamożnej chłopskiej rodziny, co pozwoliło rodzicom na wysłanie Pierre’a do dobrej szkoły. Uczył się w Paryżu, następnie w Lyonie. Początkowo nie wiązał się z żadnym konkretnym kierunkiem. Dopiero w 1909 […]