Paul Reynaud

Paul Reynaud (1878-1966) – francuski polityk, premier Francji w czasie ofensywy niemieckiej. Urodził się 15 października 1878 roku w Barcelonnette. Pochodził z bogatej rodziny zajmującej się przemysłem tekstylnym. Pieniądze rodziny umożliwiły mu pobieranie nauk w najlepszych szkołach. Był studentem prawa na Sorbonie. Po ukończeniu studiów pracował jako prawnik. W 1912 roku poślubił Jeanne Henri-Robert. Małżeństwo […]