Obozy koncentracyjne – kto za nie odpowiadał?

Najczęściej pojawiającym się wadliwym kodem pamięci jest określenie dotyczące obozów koncentracyjnych. Już na wstępie należy jednoznacznie stwierdzić, że kolokacja „polskie obozy koncentracyjne/zagłady/śmierci” jest nieuprawniona i stanowi rażące przekłamanie historyczne. Niemcy, nie Polacy Mimo oczywistego błędu sformułowanie to pojawia się na łamach mediów, a do przestrzeni publicznej przeniknęło także za sprawą wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka […]

Polskie SS – najczęstsze błędy

SS było bez wątpienia wykonawcą barbarzyńskiej polityki niemieckich nazistów. Miejscami szczególnie okrutnych działań były tereny wschodnie, w tym Polska. Był to właściwie jedyny związek SS i tego kraju naznaczonego silnie niemieckimi zbrodniami.

Kontrowersje i konflikty historyczne

Postrzeganie historii jest dzisiaj ważnym elementem międzynarodowej dyskusji. Przeszłość wzbudza emocje, zwłaszcza tam, gdzie nie brakuje zdań rozbieżnych.