6 marca

1940 – Sowieci zaakceptowali propozycję rozpoczęcia rozmów pokojowych z Finlandią.

1940 – w czasie walk w Finlandii ciężko ranny został najlepszy snajper w historii konfliktów zbrojnych, Simo Hayha.

1940 – w Toruniu Niemcy dokonali aresztowań w kierownictwie konspiracyjnej organizacji Polska Akcja Niepodległościowa, co właściwie zakończyło jej działalność.

1941 – obradująca w Belgradzie jugosłowiańska Rada Koronna zdecydowała o przystąpieniu Jugosławii do Paktu Trzech.

1943 – jednostki niemieckie i włoskie przeprowadziły operację „Capri”, doprowadzając do bitwy pod Madenina, w której zwyciężyli Brytyjczycy.