Polscy Sprawiedliwi

Informacje o źródle:

Link: http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/cms/polscy-sprawiedliwi

Rodzaj materiału: Strona internetowa

Wersje językowe: Polska

Tematyka: Witryna poświęcona Polakom, laureatom nagrody Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Wrażenia:

O tym, że Polacy wielokrotnie wykazywali się umiejętnością empatii i współczucia dowodzono w różnorakich publikacjach. Pojawiające się w mediach oszczercze oskarżenia o „polski antysemityzm” najczęściej nie mają odzwierciedlenia w faktach, a „polskie obozy koncentracyjne” wsadzić trzeba między bajki, bo takich nigdy nie było. Krzywdząca nomenklatura może wypaczyć prawdziwe oblicze tragedii narodu żydowskiego przygotowanej przez III Rzeszę. Całe szczęście, że istnieją niezależne inicjatywy historyczne dokumentujące międzynarodową pomoc niesioną prześladowanej ludności pochodzenia żydowskiego.

Instytut Yad Vashem od lat przyznaje zaszczytne wyróżnienia Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, które honorować mają ludzi o pięknej przeszłości. W czasie II wojny światowej wielu z narażeniem życia ratowało Żydów od zagłady. Po latach spotkała ich wdzięczność w postaci wspaniałych tytułów. Naszą narodową dumą może być fakt, iż wśród wyróżnionych największy odsetek stanowią Polacy. „Polscy Sprawiedliwi” to piękna strona internetowa dokumentująca listę uhonorowanych tytułem. Autorzy prezentują biografie oraz doniesienia medialne, zajmując się także ogólnie pojętą historią II wojny światowej i Holocaustu. Projekt powstaje przy znaczącym udziale Muzeum Historii Żydów Polskich i zasługuje na uwagę jako cenne źródło informacji o polskich Sprawiedliwych oraz świetnie skomponowana witryna internetowa wyróżniająca się stojącą na wysokim poziomie grafiką i łatwą nawigacją. W efekcie nie jest to zwykła baza danych, ale doskonała lektura z odpowiednim wykonaniem zmuszająca do refleksji, a niejednokrotnie do zmiany przyjętego stylu myślenia.