Autor nieznany „Pieśń Pierwszej Pancernej”

Husarskie skrzydła na ramieniu,
Pisany krwią pancerny znak,
W Normandzkich Wzgórz i winnic cieniu
Wykwita nasz żołnierski szlak.
Przez kolorowe pola Flandrii
Zwycięskie czołgi niosą wieść,
Że Polak idzie do Holandii
Zmęczonym ludziom wolność nieść.

Od Westerplatte do Wilhelmshaven,
Od białej Gdyni do Falaise,
Pancerni chłopcy na ziemi obcej
Nie zapomnieli polskich łez.
Za smutny wrzesień, za tamtą jesień
Po latach biorą odwet swój,
Przez krew i śmierć, przez trud i znój,
Za polską krzywdę idą w bój.

Bierzemy dzisiaj odwet krwawy
Za wszystkie krzywdy, wszystkich lat,
Za zdradę Lwowa i Warszawy
I za dziesiątki innych zdrad.
Niemiecki zbir z obliczem kata
Nie będzie więcej pluł nam w twarz,
Choć nas zawodzi honor świata,
my jeszcze mamy honor nasz.

Od Westerplatte…


Jedna z wielu pieśni skomponowanych dla uczczenia chwalebnej pamięci o żołnierzach gen. Stanisława Maczka walczących w ramach 1. Dywizji Pancernej. Jednostka ta przebyła ciężką drogę, przemierzając niemal całą Zachodnią Europę w zwycięskim marszu, który zakończono w niemieckim Wilhelmshaven. Warto przypomnieć, iż formowanie 1. Dywizji Pancernej rozpoczęto rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w dniu 25 lutego 1942 roku. W skład utworzonych sił wojskowych weszli żołnierze 1. Korpusu Polskiego przebywający w Wielkiej Brytanii. Dowództwo nad jednostką objął gen. Stanisław Maczek, który następnie prowadził swoje oddziały podczas walk o wyzwolenie Francji. Wraz z żołnierzami stoczył zacięty bój pod Falaise, zakończony połowiczną klęską wojsk hitlerowskich i zwycięstwem Polaków wspomaganych przez siły alianckie. Następnie 1. Dywizja Pancerna uczestniczyła w wyzwalaniu terenów francuskich, holenderskich i belgijskich, aby 8 kwietnia 1945 roku przekroczyć granicę niemiecką i wziąć udział w ostatniej kampanii II wojny światowej w Europie. Swój zwycięski marsz Polacy zakończyli mocnym akcentem, wyzwalając port Wilhelmshaven, w którym Maczek odebrał kapitulację sił niemieckich. Utwór, jak można łatwo się domyślić, powstał po zakończeniu II wojny światowej. Opisuje bowiem szlak przebyty przez żołnierzy Pierwszej Pancernej, którzy bohatersko walczyli za wolność swego kraju poza jego granicami.